Kolejny etap przebudowy ul. Powstańców. Zmiany w ruchu drogowym

Kolejny etap przebudowy ul. Powstańców. Zmiany w ruchu drogowym

Dzisiaj w godzinach porannych rozpoczęty został kolejny etap robót związanych z przebudową ul, Powstańców. Na odcinku między ul. Sobieskiego i Jagiellońską pracami została objęta część ulicy (jezdnia i chodnik) położona po stronie parzystej numeracji budynków.

Ze względu na zakres prowadzonych robót wprowadzony został jednokierunkowy ruch pojazdów z kierunku skrzyżowania z ulicą Sobieskiego w kierunku skrzyżowania z ulica Jagiellońską i łącznicą estakady (ul. Katowicka). Nadal na tym odcinku ulicy obowiązuje zakaz ruchu pojazdów (za wyjątkiem tramwajów, pojazdów budowy i dojazdu do posesji przy ul. Powstańców 1-16). Zakończenie tego etapu prac planowane jest do końca stycznia 2022 r.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa