Ministerialna dotacja na edukację. Szkoły pojadą na wycieczki po Polsce

Ministerialna dotacja na edukację. Szkoły pojadą na wycieczki po Polsce

Chorzów otrzymał 89 tysięcy złotych z Ministerstwa Edukacji i Nauki na współfinansowanie wycieczek po Polsce. Z dotacji skorzysta 11 szkół z naszego miasta.

Wśród szkół, które skorzystają z ministerialnego programu znalazły się: Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego – Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka z oddziałami dwujęzycznymi, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego, Szkoła Podstawowa nr 12 z oddziałami integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Konstantego Wolnego, Szkoła Podstawowa nr 18 z oddziałami integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich, Szkoła Podstawowa nr 32 im. ks. J. Czempiela oraz Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich.

Wyjazdy będą organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Ma ono na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki podczas wycieczek szkolnych.

Wszystkie odwiedzane przez uczniów miejsca muszą być wyszczególnione na liście sporządzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zawierać się w czterech obszarach edukacyjnych, tj.: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł, trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł. Łączny koszt planowanych wycieczek wynosi 111352,00 zł. Przyznane dofinansowanie to 89.080,00 zł. Pozostałą kwotę pokrywają rodzice uczniów.

Miasto Chorzów otrzymało w 2021 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1675).

Wysokość wsparcia finansowego wynosi 72 000,00 zł, przy wkładzie własnym Miasta Chorzów w wysokości 18 000,00 zł. Łącznie z dofinasowania korzysta 12 chorzowskich przedszkoli oraz 3 chorzowskie szkoły podstawowe na łączną kwotę 90 000,00 zł.

Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 8, Integracyjne Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 16 Integracyjne, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 18, Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 21, Przedszkole nr 26, Przedszkole nr 27, Przedszkole nr 29, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 34.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa