Zmiany w rozkładach jazdy w okresie świąteczno-noworocznym

Zmiany w rozkładach jazdy w okresie świąteczno-noworocznym

Jak co roku, Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadza szereg zmian związanych z zasadami funkcjonowania komunikacji miejskiej ZTM w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Święta Trzech Króli oraz zimowej przerwy w nauce szkolnej.

Nic nie zmieni się od 20 do 23 i od 27 do 30 grudnia 2021 r. oraz od 3 do 5 i 7 stycznia 2022 r. – w tych dniach komunikacja miejska będzie funkcjonować tak jak w dni robocze nieszkolne/niewakacyjne.

W wigilię 24 grudnia obowiązywać będą rozkłady specjalne (oznaczone jako Wigilia). To rozkłady sobotnie, zakładające ograniczenie kursowania linii tramwajowych od godz. 16:00 oraz zakończenie kursowania linii autobusowych i trolejbusowych ok. godz. 16:00 – 18:00, jednak z uwzględnieniem wyjątków. Zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowych 0, 23, 43 i 46, autobusowych 142, 935 i 1N oraz trolejbusowych C i D.  Linie autobusowe 232, 250 i 750 będą kursowały wg rozkładów specjalnych oznaczonych jako Wigilia – rozkłady sobotnie zakładające zakończenie kursowania ok. godz. 13:00 – 14:00, zaś linie autobusowe J, K, 52, 120, 152, 181, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 236, 245, 274, 288, 620, 627, 738, 860 i 950 będą kursowały wg rozkładów specjalnych oznaczonych jako Wigilia – rozkłady robocze lub specjalne zakładające zakończenie kursowania ok. godz. 16:00 – 18:00.

W nocy z 24/25 grudnia dla autobusów nocnych oraz linii tramwajowych wykonujących kursy nocne obowiązywać będą rozkłady jazdy wg poniższego:

  • dla linii rozpoczynających kursowanie przed północą oznaczone jako Wigilia;
  • dla linii rozpoczynających kursowanie po północy rozkłady oznaczone jako Święta Szczególne lub Boże Narodzenie (pierwsze święto) – dot. linii 60N, 194N, 692N i 840N;
  • na linii A zawiesza się kursy: Tychy Towarowa 00:30 – Tychy Dworzec PKP 00:49 oraz Tychy Dworzec PKP 00:52 – Tychy Zajezdnia 1:20.

25 i 26 grudnia (I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia) oraz 1 stycznia (Nowy Rok) obowiązujące będą rozkłady jazdy na niedziele i święta (niewakacyjne), jednak z licznymi wyjątkami. Zawieszone będzie kursowanie linii tramwajowej 0, 38 oraz autobusowych 2A (tylko 25.12 i 1.01), 26, 61, 71, 88, 90, 116, 140, 142, 154, 200, 220, 232, 250, 515, 662, 676, 688, 721, 722, 750, 835, 954 (tylko 1.01), 959 i 1N (tylko 25 i 26.12). Z kolei linie tramwajowe 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20 i 35, autobusowe 3, 5, 6, 8, 12, 17, 32, 34, 35, 41, 42, 46, 47, 51, 55, 58, 59, 64, 85, 87, 91, 100, 106, 109, 115, 130, 153, 156, 160, 160S, 180, 186, 191, 192, 193, 194, 223, 231, 259, 260, 292, 296, 297, 600, 614, 615, 616, 617, 671, 677, 689, 692, 695, 699, 723, 743, 780, 807, 840, 910, 912, 913, 930, 937, 973, 998, 902N, T-11, T-14 T-40 i T-47 będą kursowały wg rozkładów specjalnych oznaczonych jako Święta szczególne, a linie autobusowe 52, 53, 73, 137 i 850 będą kursowały wg rozkładów jazdy na niedziele niehandlowe i święta (poza wakacjami).
26 grudnia 2021 r. (II dzień Świąt Bożego Narodzenia) linia 2A będzie kursowała wg rozkładu specjalnego oznaczonego jako Boże Narodzenie (drugie święto).

W Sylwestra, 31 grudnia, obowiązywać mają rozkłady specjalne (oznaczone jako Sylwester) – to rozkłady sobotnie, zakładające ograniczenie kursowania linii tramwajowych od godz. 18:00 oraz zakończenie kursowania linii autobusowych i trolejbusowych ok. godz. 18:00 – 20:00. Będą jednak wyjątki. Kursowanie linii tramwajowej 23, autobusowych 142, 935 i 1N oraz trolejbusowych C i D zostanie zawieszone,  linie autobusowe 232, 250 i 750 będą kursowały wg rozkładów specjalnych oznaczonych jako Sylwester – rozkłady sobotnie zakładające zakończenie kursowania ok. godz. 18:00 – 20:00; linie autobusowe J, K, 52, 120, 152, 181, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 236, 245, 274, 288, 620, 627, 738, 860 i 950 będą kursowały wg rozkładów specjalnych oznaczonych jako Sylwester – rozkłady robocze lub specjalne zakładające zakończenie kursowania ok. godz. 18:00 – 20:00.
Wprowadzone zostaną również zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w związku z Sylwestrową Mocą Przebojów na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia dla autobusów nocnych oraz linii tramwajowych wykonujących kursy nocne obowiązywać będą rozkłady jazdy oznaczone jako Sylwester z wyjątkami:

  • dla linii rozpoczynających kursowanie przed północą oznaczone jako Sylwester;
  • dla linii rozpoczynających kursowanie po północy rozkłady oznaczone jako Święta Szczególne lub Nowy Rok – dot. linii 12, 60N, 194N, 692N, 840N, 905N i 906N.

6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli obowiązywać będą rozkłady na niedziele i święta (niewakacyjne), jednakże linie autobusowe 232, 250, 515, 750 i 1N zostaną zawieszone, a linie 26, 52, 53, 73, 109, 137 i 850 będą kursowały wg rozkładów na niedziele niehandlowe i święta (poza wakacjami).

Podczas zimowej przerwy w nauce szkolnej, od 14 do 18 oraz od 21 do 25 lutego 2022 r., obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni robocze nieszkolne/niewakacyjne.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa