Reklama:


Osłona przed drożyzną. Komu przysługuje dodatek?

Osłona przed drożyzną. Komu przysługuje dodatek?

Do końca stycznia 2022 roku można składać wnioski o przyznanie rządowego dodatku osłonowego, który ma niwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą, dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 31 stycznia 2022 roku. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 roku w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 roku.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wnioski składane w formie papierowej będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, przy ul. Racławickiej 19, w pokoju nr 110, w godzinach przyjmowania stron.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Najważniejsze informacje o dodatku osłonowym oraz wzór wniosku

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości