Reklama:


Najlepsze szkoły średnie w Chorzowie według rankingu Perspektywy 2022

Najlepsze szkoły średnie w Chorzowie według rankingu Perspektywy 2022

Ukazał się najnowszy Ranking Liceów i Techników Perspektywy. Sprawdziliśmy, które z chorzowskich szkół średnich zostały uznane za najlepsze. 

W tegorocznym Rankingu pod uwagę brane były dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników – uwzględnione zostały te szkoły, które spełniły następujące kryteria: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Miejsce na liście określone zostało na podstawie wyników matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyników matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesów w olimpiadach (25%) (licea) oraz sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) i wyniki egzaminu zawodowego (30%) (technika). 

Wśród najlepszych liceów w Chorzowie znalazły się:  Uniwersyteckie I LO im. Juliusza Słowackiego (15 miejsce w województwie i 157 w Polsce), Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. kard. prymasa Augusta Hlonda (31 miejsce w województwie i 286 w Polsce) oraz III LO im. Stefana Batorego (74 miejsce w województwie i 651 w Polsce). 

Z kolei najlepsze chorzowskie technika wg rankingu to: Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSTiO nr 3 (40 miejsce w województwie i 242 w Polsce), Technikum Ekonomiczne w CKZiU w Chorzowie  (54 miejsce w województwie i 351 w Polsce) i Technikum Chemiczne w ZSTiO nr 4 (111 miejsce w województwie, poza pierwszą 500 w Polsce). 

Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 zostali: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. W województwie śląskim za najlepsze szkoły uznane zostały V LO w Bielsku-Białej (14 miejsce w Polsce) oraz Technikum nr 4 (ZS nr 6) w Jastrzębiu-Zdroju (8 miejsce w Polsce). 

Wszystkie rankingi opublikowane zostały na stronach www.licea.perspektywy.pl i www.technika.perspektywy.pl

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości