Praca na dobry początek. Ruszył nowy projekt

Praca na dobry początek. Ruszył nowy projekt

Stypendia, szkolenia i pomoc doradców oraz mentorów – to tylko niektóre formy wsparcia oferowane w ramach pilotażowego programu „Krok ku zmianom – na start”.

Projekt „Krok ku zmianom – na start” ma sprzyjać nabyciu kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego przez młode osoby z grupy NEET (ang. not in employment, education or training – do tej grupy zaliczają się zarówno bezrobotni, jak i osoby przedwcześnie kończące edukację, nieszukające pracy i pozostająca z wyboru lub z konieczności na utrzymaniu). Warunkami uczestnictwa są:

  • wiek do 30 roku życia
  • brak kwalifikacji zawodowych, tzn. wykształcenie gimnazjalne i poniżej lub wykształcenie średnie ogólnokształcące albo doświadczenie zawodowe poniżej 12 miesięcy
  • okres rejestracji w Urzędzie powyżej 6 miesięcy

Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Stypendium za podjęcie nauki na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych tzw. KKZ, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, przez maksymalnie 3 semestry oraz premia za zdany egzamin
  • Skierowanie do pracy z refundacją wynagrodzenia przez PUP oraz wsparcie mentora wprowadzającego nowego pracownika w tajniki zawodu
  • Wsparcie doradcy zawodowego w diagnozie potrzeb i określeniu planów zawodowych
  • Szkolenia z zakresu budowania motywacji, rozwoju umiejętności interpersonalnych i budowania poczucia własnej wartości.

Osoby zainteresowane zapraszamy do doradców klienta w Urzędzie lub pod nr tel. 32 34 97 140.
Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy we współpracy ze Śląską Wojewódzką Komendą OHP w Katowicach. 

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa