Chorzów reaguje na kryzysową sytuację na Ukrainie

Chorzów reaguje na kryzysową sytuację na Ukrainie

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta w Chorzowie przez aklamację przyjęła uchwałę, w której Miasto potępiło działania zbrojne Rosji na terytorium Ukrainy. Zapowiedziano też pomoc.

Chorzowscy Radni podczas dzisiejsze sesji jednogłośnie przyjęli oświadczenie o następującej treści:

W związku z wkroczeniem rosyjskich wojsk na teren Ukrainy i toczącą się tam wojną, Rada Miasta Chorzów stanowczo potępia te działania i wyraża solidarność z narodem ukraińskim. Niech wyrazem naszego wsparcia, jako jednego z miast partnerskich Ukrainy, będzie deklaracja gotowości dalszego zacieśniania współpracy i wszelkiej możliwej pomocy w sytuacji zagrożenia i skutków działań naruszających spokój obywateli Ukrainy.

Ponadto, prezydent Andrzej Kotala zadeklarował chęć pomocy uchodźcom wojennym, szczególnie tym z miasta partnerskiego Tarnopol. Radni jednogłośnie zadecydowali o przeznaczeniu miliona złotych na nieprzewidziane wydatki związane z obecną sytuacją kryzysową. Miasto zadeklarowało również, że jest w stanie przyjąć 500 uchodźców z Ukrainy zabezpieczając im podstawowe potrzeby bytowe.

– Przygotowano procedury dotyczące tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w szczególności osób starszych, kobiet i dzieci. Zapewnimy im konieczny transport, wyżywienie, leki i pomoc medyczną, socjalną i psychologiczną. W razie konieczności uchodźcy otrzymają również pomoc prawną, jak i opiekę nad dziećmi – mówił Andrzej Kotala.

dav

Podczas sesji połączono się z Iwanem Chimiejczukiem, zastępcą mera Tarnopola.

– Niestety, wygląda na to, że pomoc w formie przyjęcia naszych uchodźców, dzieci i kobiet, może okazać się niezbędna. Dziękujemy za wsparcie i słowa otuchy – skomentował Iwan Chimiejczuk.

Po sesji Rady Miasta prezydent Kotala zwołał sztab kryzysowy z udziałem służb mundurowych, na którym szczegółowo omawiano formy wsparcia i konkretne rozwiązania.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa