Trwa nabór uzupełniający do Chorzowskiej Rady Seniorów

Trwa nabór uzupełniający do Chorzowskiej Rady Seniorów

Pozostało pięć nieobsadzonych mandatów do IV kadencji Chorzowskiej Rady Seniorów.

Zgłoszenia kandydatów były przyjmowane od 17 do 31 grudnia 2021 roku, ale do wyborów do tej pory nie doszło. Zgłoszonych zostało bowiem zbyt mało osób – 10. Zgodnie ze statutem, Chorzowska Rada Seniorów składa się z 15 członków.

W związku z tym ogłoszony został nabór uzupełniający. Członkiem rady może być osoba która jest:

 • przedstawicielem osób starszych – mieszkaniec Miasta Chorzów, posiadający poparcie co najmniej 15 mieszkańców Miasta Chorzów w wieku senioralnym tj. co najmniej 60 lat;
 • przedstawicielem podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Zgłaszanie kandydatów do Chorzowskiej Rady Seniorów odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego kandydata dostępnego do pobrania tutaj lub do odebrania w Urzędzie Miasta (ul. Rynek 1).

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 07 marca 2022 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta w Chorzowie. W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Jeśli liczba kart zgłoszeniowych będzie większa niż 5 zostaną przeprowadzone wybory w dniu 26.03.2022 r.

Chorzowska Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz przez działające w mieście instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora itp.

Radni Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji to:

 • Domagała Ewa
 • Muszyński Andrzej
 • Nowak Maria
 • Olejniczak Dariusz
 • Pąchalska Irena
 • Sodowski Andrzej
 • Swoboda Zdzisław
 • Wasilewska Pelagia
 • Wysocka- Podorwanow Luiza
 • Ziaja Rozalia

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa