Gdzie kierować oferty pomocy dla uchodźców z Ukrainy?

Gdzie kierować oferty pomocy dla uchodźców z Ukrainy?

W Chorzowie trwa wielka zbiórka darów na rzecz Ukrainy. To jednak nie jedyna pomoc, jaka jest potrzebna.

Na Śląsk przybywa wielu Ukraińców, którym udało się przekroczyć granicę. Wielu z nich potrzebuje pomocy – transportu, noclegów, zakupu podstawowych środków. W związku z tym poszukiwani są ochotnicy i wolontariusze, którzy gotowi są zaangażować się we wsparcie dla naszych przyjaciół. Wszelkie oferty można zgłaszać do Centrum Aktywizacji Społecznej (w godzinach funkcjonowania placówki) pod numerem 32 307 53 29 lub mailowo na cas@opschorzow.pl

Najbliższy punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy działa w Katowicach na dworcu PKP. W punkcie tym obywatele Ukrainy uzyskają informację na temat legalizacji pobytu w naszym kraju. Będzie czynny od godziny 8:00 do 22:00, także w weekendy. Informacji udzielać będą pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz wolontariusze. Rozlokowywanie uchodźców, w tym na terenie Chorzowa, odbywa się za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

+48 47 721 75 75, +48 32 606 32 32 – to numery pod którym obywatele Ukrainy mogą uzyskać informacje na temat legalizacji pobytu. Infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest czynna: poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 7.30 do 15.30, we wtorki – od 7.30 do 18.00.

Ponadto, istotne informacje na temat pobytu w Polsce można znaleźć w języku ukraińskim na stronie Urzędu Miasta Chorzów.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa