Radni podjęli decyzję. Prezydent z absolutorium i wotum zaufania

Radni podjęli decyzję. Prezydent z absolutorium i wotum zaufania
Rada Miasta wyraziła poparcie dla działań prezydenta.fot. UM Chorzów

Radni udzielili prezydentowi Andrzejowi Kotali absolutorium i wotum zaufania za 2021 rok. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 23 czerwca, zatwierdzono też sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok.

Budżet miasta za 2021 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a eksperci ponownie wysoko ocenili finanse Chorzowa w raporcie Fitcha. Poza udzieleniem prezydentowi absolutorium i wotum zaufania, radni zatwierdzili też sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2021, które zaprezentowała Skarbniczka Miasta Małgorzata Kern.

Finanse Chorzowa zostały określone jako stabilne. Podczas obrad podkreślano jednak, że chorzowski samorząd nieustannie odczuwa skutki zmian podatkowych. Utrata dochodów i wzrost kosztów, związane są m.in. ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz rosnącymi wydatkami na oświatę, które nie są w pełni kompensowane przez subwencję oświatową.

– Radni pozytywnie ocenili budżet miasta za 2021 rok. Warto jednak podkreślić, że realizacja wszystkich planów inwestycyjnych i finansowych, nie była łatwa. Budżet udało się „domknąć” dzięki staraniom wielu osób – przede wszystkim pani skarbnik i moich zastępców. Dziękuję radnym za zaufanie oraz udzielenie absolutorium – mówił Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.

W głosowaniach za udzieleniem prezydentowi absolutorium oraz wotum zaufania opowiedziało się 15 radnych, a 5 było przeciw.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości