Przebudowa drogi i torowiska przy Muzeum Hutnictwa

Przebudowa drogi i torowiska przy Muzeum Hutnictwa

Chorzowski fragment Drogi Krajowej 79 zostanie przebudowany na odcinku od estakady do ul. 3 Maja. Inwestycja jest wspólnym zadaniem Miasta Chorzów i spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Jak już informowaliśmy, umowa na część miejską podpisana została 15 czerwca. Za realizację wartej blisko 45 mln zł inwestycji będzie odpowiadać firma Silesia Invest. Zostanie ona sfinansowana głównie ze środków zewnętrznych: 30 mln zł to pieniądze z Polskiego Ładu, 5 mln zł to fundusze unijne, 10 mln zł przekaże miasto. Zaplanowano m.in. przebudowę dwóch skrzyżowań w rejonie ul. Metalowców i ul. Krakusa (z sygnalizacją świetlną), budowę chodników, przejścia podziemnego, parkingów i ścieżki rowerowej. Inwestycja nie tylko pozwoli na sprawniejszy dojazd do powstających i wciąż rozbudowywanych zakładów przemysłowych, ale też przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów sąsiednich.
Choć każdy z inwestorów – Miasto i spółka Tramwaje Śląskie – prowadził niezależnie postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy, w obu przypadkach najkorzystniejszą ofertę złożyła gliwicka firma Silesia Invest.30 czerwca w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A., w obecności członka rady nadzorczej Spółki, Zastępcy Prezydenta Chorzowa Marcina Michalika, strony podpisały umowę na realizację części tramwajowej.

Zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na odcinku od wiaduktu przy Hucie Kościuszko do ul. Metalowców” jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

W wyniku tej inwestycji torowisko tramwajowe poprowadzone zostanie nieco innym śladem niż obecnie. Dlatego konieczne do wykonania są również prace, nie będące stricte związane z samą budową torowiska. Dzięki tej inwestycji zyskamy jednak lepszą organizację ruchu tramwajowego i integrację z komunikacją autobusową – zaznacza Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Kolejny raz w Chorzowie inwestycja miejska w układ drogowy łączy się z inwestycją tramwajową.

Przebudowa sieci tramwajowej przy ulicy Katowickiej, to jedno z największych tego typu przedsięwzięć realizowanych w Chorzowie. Dotyczy bowiem niezwykle istotnego szlaku tramwajowego, łączącego Chorzów z Katowicami i Bytomiem. Każdego dnia przemieszczają się tędy tysiące osób. W ramach wspólnej inwestycji Tramwajów Śląskich i Miasta Chorzów powstanie też zintegrowany przystanek autobusowo-tramwajowy. Znacząco poprawi się nie tylko jakość infrastruktury, ale też komfort jazdy i integracja środków komunikacji miejskiej z korzyścią dla pasażerów– zauważa Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa.

Inwestycja w zakresie tramwajowym obejmuje przebudowę dwutorowej linii biegnącej wzdłuż ul. Katowickiej o długości ok. 560 metrów, która wybudowana zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych, ok. 160-metrowy fragment ul. Metalowców, gdzie powstaną dwa tory w technologii ciężkiej z wykorzystaniem prefabrykowanych płyt torowych oraz rozjazdy umożliwiające przejazd tramwajów we wszystkich kierunkach. Na wysokości pl. Powstańców Śląskich powstanie nowy przystanek w obu kierunkach, który zastąpi istniejący przystanek Chorzów Metalowców. Zgodnie z zapisami umowy generalny wykonawca ma 11 miesięcy na realizację prac. Wartość umowy wynosi niemal 30 mln zł.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości