Reklama:


Trwa nabór do OREW w Chorzowie. Ostatnie wolne miejsca

Trwa nabór do OREW w Chorzowie. Ostatnie wolne miejsca

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Chorzowie prowadzi nabór uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat. Są jeszcze wolne miejsca w grupach przedszkolnych oraz edukacyjno-terapeutycznych na rok szkolny 2022/23. 

Nabór do OREW obejmuje dzieci i młodzież posiadającą:

  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na rok szkolny 2022/23 w prowadzonym przez PSONI Koło w Chorzowie OREW są jeszcze wolne miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedna to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, w grupach edukacyjno-terapeutycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:30 lub telefoniczny pod numerem 32/ 246 11 62.

Chorzowski OREW to miejsce przyjazne dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Oprócz zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową, oferowana jest tam możliwość uczestniczenia przez dziecko w zajęciach z zakresu psychodramy oraz aktywizacji poprzez sztukę – Integracyjna Grupa Teatralna Outsider. Placówka realizuje również brytyjski program The Gateway Award.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości