Program „Ciepłe mieszkanie” pomoże właścicielom mieszkań pozbyć się starych „kopciuchów” 

Program „Ciepłe mieszkanie” pomoże właścicielom mieszkań pozbyć się starych „kopciuchów” 

W ramach ogłoszonego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Ciepłe mieszkanie” właściciele lub współwłaściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych mogą się ubiegać o dofinansowanie na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. 

Program „Ciepłe mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wnioski mogą składać właściciele lub współwłaściciele mieszkań. 

W ramach „Ciepłego mieszkania” dofinansowaniu podlega demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła lub podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła istniejącego w budynku. Ponadto regulamin przewiduje również dofinansowanie do demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła; zakupu i montażu okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego czy zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym. 

Wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą przyjmowane od 15 lipca do 1 sierpnia. Dofinansowanie może pokryć nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Wszelkie szczegóły, wnioski i regulaminy dostępne są tutaj

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa