Utrudnienia na drodze. Remont ul. Podmiejskiej w Chorzowie

Utrudnienia na drodze. Remont ul. Podmiejskiej w Chorzowie

Jak poinformował Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w sobotę 27 lipca w godzinach porannych rozpoczęte zostaną roboty drogowe związane z wymianą nawierzchni jezdni ulicy Podmiejskiej.

Prace prowadzone będą na odcinku między ulicami Batorego i Staszica. Poza wymianą nawierzchni, wybudowane zostaną tam miejsca postojowe. Ze względu na zakres i charakter prowadzonych prac wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów (w kierunku ulicy Staszica). Wyznaczony zostanie objazd z kierunku skrzyżowania ulic Podmiejskiej i Staszica w kierunku ulicy Batorego ulicami Staszica i Odrodzenia. Wprowadzone zostaną również ograniczenia w postoju pojazdów (ul. Podmiejska). 

Wykonawca robót deklaruje zakończenie robót i przywrócenie stałej organizacji ruchu do dnia 31 sierpnia bieżącego roku. 

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa