Reklama:


Jak przyłączyć budynek do sieci ciepłowniczej?

Jak przyłączyć budynek do sieci ciepłowniczej?

Mapa odbiorców ciepła sieciowego w województwie śląskim z roku na rok wzbogaca się o nowe obiekty. Do tych, które są najchętniej i najczęściej przyłączane do miejskiej sieci, należą budynki mieszkalne wielorodzinne, obiekty sportowe, a także szeroko pojęte budynki użyteczności publicznej. Proces przyłączenia nie jest trudny i składa się zaledwie z 4 kroków.

Jak wygląda procedura

1. Wniosek o wydanie informacji o możliwości przyłączenia do sieci

W celu sprawdzenia, czy istnieje możliwość przyłączenia danego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, należy zwrócić się do lokalnego dystrybutora ciepła z wnioskiem o wydanie informacji o możliwości przyłączenia. Taki wniosek może złożyć zarządca lub administrator budynku.

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia

Jeśli dystrybutor potwierdzi możliwość przyłączenia budynku do sieci, oznacza to zielone światło dla dalszego działania, czyli złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający lokalizację tego obiektu w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów.

3. Zawarcie umowy o przyłączenie

Kolejnym krokiem procedury przyłączeniowej jest złożenie wniosku o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, który stanowi podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie obiektu do sieci. Umowa ta określa zobowiązania stron w zakresie realizacji przedsięwzięcia.

4. Zawarcie umowy sprzedaży ciepła

Na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia dostawy ciepła odbiorca wypełnia i składa w siedzibie lokalnego dystrybutora ciepła wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła oraz podpisuje umowę sprzedaży. Po jej podpisaniu i złożeniu wniosku o uruchomienie dostawy ciepła wystawiane jest zezwolenie na włączenie obiektu do sieci cieplnej. Dostawa ciepła do przyłączonego obiektu zostaje uruchomiona wraz z datą podpisania zezwolenia na włączenie obiektu do sieci.

Wsparcie dla nowych odbiorców

Deweloperzy oraz zarządcy budynków, którzy planują przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej w obszarze zasilania CEZ Chorzów, mają możliwość uzyskania wsparcia od przedstawicieli elektrociepłowni. Specjaliści z CEZ Chorzów pomogą w załatwieniu formalności, których celem jest podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, a tym samym wymiana systemu ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej na bezpieczny, komfortowy i zdecydowanie bardziej ekologiczny.

Więcej informacji na stronach:

www.cezpolska.pl

www.cieplo-sieciowe.pl

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa