Wniosek o dodatek węglowy można złożyć w trzech miejscach

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć w trzech miejscach
Chorzowianie będą mogli składać wnioski w kilku miejscach.fot. Freepik

Chorzowianie mogą składać wnioski o dodatki węglowe. Miasto poinformowało gdzie należy odebrać, a przede wszystkim oddać dokumenty.

W czwartek 11 sierpnia została opublikowana ustawa o dodatku węglowym. Zadanie związane z przyznawaniem świadczenia dla mieszkańców Chorzowa realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie. Wnioski będzie można składać od poniedziałku 22 sierpnia. Wzór można pobrać POD TYM ADRESEM.

Dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 tys. zł. Będzie on wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (będzie ona wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, będzie on przyznawany temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku zostanie określony rozporządzeniem.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego będzie można złożyć elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP. Należy go wydrukować oraz wypełnić, a następnie zeskanować. Zeskanowany wniosek powinien zostać osobno obarczony podpisem elektronicznym, można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego korzystając ze strony www.gov.pl – podpisz dokument (zobacz TUTAJ).

Podpisany wniosek należy pobrać, a następnie przekazać za pomocą platformy ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (/OPSChorzow/skrytka), gdzie jako załącznik dodajemy wcześniej podpisany wniosek oraz osobno podpisujemy wysyłane pismo.

Do prawidłowego złożenia wniosku o dodatek węglowy wymagane są dwa podpisy elektroniczne, osobny na wypełnionym wniosku oraz drugi na piśmie ogólnym przesyłanym do tutejszego Ośrodka, w przeciwnym razie osoby będą wzywane do uzupełnienia brakującego podpisu.Wnioski o dodatek węglowy będzie można również składać w formie papierowej w specjalnie utworzonych puntach wydawania i przyjmowania wniosków:

  PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW  
  l.p.    Adres  Godziny urzędowania
1Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie Chorzów, ul. 3 Maja 18 (budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3 Maja i ul. Wileńskiej)   czynny od 22 sierpnia 2022    poniedziałek 7:30 – 14:45 wtorek 7:30 – 14:45 środa 8:00 – 16:45 czwartek 9:00 – 17:00 piątek 7:30 – 14:30
2Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie Chorzów, ul. Racławicka 19 Pok. 110   czynny od 22 sierpnia 2022  poniedziałek 7:30 – 15:45 wtorek 7:30 – 14:45 środa 7:30 – 14:45 czwartek 7:30 – 14:45 piątek 7:30 – 13:30
3Centrum Aktywizacji Społecznych w Chorzowie Chorzów, ul. Powstańców 70/3 czynny od 22 sierpnia 2022  poniedziałek 8:00 – 14:00 wtorek 8:00 – 14:00 środa 8:00 – 14:00 czwartek 8:00 – 14:00 piątek 8:00 – 13:00

Formularze projektu i wszelkie inne wzory zamieszczane w Internecie, które nie będą zgodne z ostatecznym wzorem wynikającym z rozporządzenia, będą bezwzględnie wymagały uzupełnienia przez wnioskodawcę jako braki formalne. Wnioski w formie papierowej już niebawem będą dostępne w trzech, wymienionych wyżej, chorzowskich punktach.

Źródło: UM Chorzów

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa