Ekologiczne działanie Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie

Ekologiczne działanie Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie

KOSZ, czyli Kolektyw Odpady Sumiennie Zbierający prowadzony przez Agatę Nowak już od kilku lat działa na terenie naszego miasta sumiennie je oczyszczając. W tym roku akcja KOSZ przenosząc się ze Szkoły Podstawowej nr 15, zaistniała w Młodzieżowym Domu Kultury. Od października wychowankowie MDK będą systematycznie spotykać się, by wspólnie realizować ekologiczne założenia programowe.

Pierwsze działanie akcji KOSZ odbyło się jednak już we wrześniu, w czasie corocznej wspólnej lekcji poszanowania środowiska pt. „Sprzątanie świata – Polska”, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.

17 września młodzi wychowankowie domu kultury wraz z wolontariuszami oraz dyrektor Małgorzatą Grabiańską-Kosior i Agatą Nowak – koordynatorką akcji wyposażeni w rękawiczki, kolorowe koszulki, odblaskowe kamizelki i worki do segregacji odpadów udali się na pobliski teren, gdzie rosną piękne kasztanowce. Niestety poza świeżymi kasztanami, znaleźli tam mnóstwo odpadów, najwięcej – potłuczonego szkła. Młodzi ekolodzy, którym przyświecało hasło tegorocznej 29. akcji sprzątania świata „Wszystkie śmieci są nasze”, dzielnie pozbierali wszystkie odpady zalegające na chodnikach i trawnikach sąsiednich osiedli. Dokładnie je posegregowali i zważyli.

Ostatecznie w czasie dwóch godzin działania akcji KOSZ udało się zebrać ponad: 44 kg szkła,12 kg plastiku, 2 kg papieru i 12 kg odpadów zmieszanych. Razem ponad 71 kg śmieci!

Pozytywne efekty sprzątania świata widoczne są od razu gołym okiem – to zdecydowanie czyściejsze tereny. Jednak to, co najbardziej cieszy i daje nadzieje na piękniejszy, bardziej uporządkowany świat w przyszłości, to postawa dzieci i młodzieży biorących udział w takich akcjach.

– Jestem przekonana, że osoby sprzątające świat przy takich okazjach, mają silnie ukształtowaną postawę proekologiczną i nigdy nie wyrzucą żadnych śmieci na ziemię a nawet, będą potrafiły właściwie reagować, gdy dostrzegą nieekologiczne zachowanie napotkanych przechodniów” – podsumowuje Agata Nowak.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa