Reklama:


Jak przebiega konsumenckie postępowanie upadłościowe?

Jak przebiega konsumenckie postępowanie upadłościowe?

Upadłość konsumenta jest przywilejem prawnym każdego konsumenta. Dowiedz się, jak przebiega postępowanie upadłościowe krok po kroku.

W przypadku niewypłacalności oraz zbyt dużego zadłużenia, ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być skutecznym sposobem na uporanie się z problemami finansowymi. Aby jednak skorzystać z pozytywnych aspektów upadłości konsumenckiej, warto wiedzieć, jak wygląda cały proces oraz na co zwracać szczególną uwagę.

Jak przystąpić do upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to proces, o który może starać się każda osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, za wyjątkiem jednoosobowej działalności gospodarczej. Warunkiem jest również niewypłacalność od co najmniej trzech miesięcy. Całe przedsięwzięcie zazwyczaj składa się z dwóch, elementarnych etapów. Na początku odbywa się postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości. Jest to pewnego rodzaju wstęp do właściwego postępowania upadłościowego. W jego efekcie sąd zarządza ustanowienie planu spłaty wierzycieli bądź też umorzenie zadłużenia. Upadłość konsumencka może zatem oznaczać zarówno usystematyzowanie i rozsądne rozplanowanie uregulowanie wszystkich zobowiązań, do jakich doszło na przestrzeni określonego czasu lub częściowo bądź też całościowo odciążyć dłużnika, umarzając jego zobowiązania. Ogłoszenie upadłości nie jest więc sposobem na wymiganie się ze swoich zobowiązań  finansowych, ale daje dodatkowe możliwości, dzięki którym łatwiej jest poradzić sobie z problemami. Postępowanie upadłościowe właściwe ma na celu sprawiedliwe i rozsądne zarządzenie majątkiem oraz wierzytelnościami, czyli de facto przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Ważny jest również pierwszy etap w postępowaniu upadłościowym. Nie jest bowiem regułą, że sąd zawsze przychyla się ogłoszeniu upadłości. Nie każdy może ogłosić upadłość konsumencką, a żeby do tego doszło, sąd musi mieć odpowiednie przesłanki. Dlatego niezwykle ważne jest, aby we wniosku o ogłoszenie upadłości zawrzeć wszystkie istotne powody takiej decyzji.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, następuje ustalenie planu spłaty wierzycieli. Prawo upadłościowe wskazuje tutaj ważną rolę syndyka, który nie tylko sporządza listę wierzytelności, ale także  likwiduje masę upadłościową oraz przedkłada sądowi plan spłaty wierzycieli. Kiedy do sądu trafia wniosek o upadłość konsumencką, do syndyka w okresie 30 dniu mogą zgłaszać się wierzyciele z roszczeniami względem wnioskodawcy. Gotowa lista wierzytelności zostaje opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od tego momentu wierzyciele mają dwa tygodnie na ewentualne złożenie sprzeciwu względem pracy syndyka i majątku dłużnika. Tego rodzaju zażalenie rozstrzyga sędzia-komisarz, który odpowiada za ostateczną formę listy wierzytelności, a także zatwierdza ją.

Kiedy zapadnie już wyrok sądu, kolejny etap dotyczy likwidacji majątku upadłego. Oprócz majątku dłużnika, do masy upadłościowej zalicza się m.in. wynagrodzenie, jakie dłużnik otrzymuje z racji umowy o pracę. Są jednak przedmioty, których syndyk nie może zlicytować. Zalicza się do nich przedmioty codziennego użytku oraz te, które są niezbędne do pracy zarobkowej. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, to nie może zostać ono zajęte w całości. Dłużnik musi dysponować kwotą, która pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych upadłego i jego rodziny. Więcej na ten temat przeczytaj w artykułach na stronie poświeconej upadłości konsumenckiej upadlosckonsumenta24.pl.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości