Mieszkania przy ul. Karola Miarki czekają na lokatorów, 10 listopada mija termin składania wniosków

Mieszkania przy ul. Karola Miarki czekają na lokatorów, 10 listopada mija termin składania wniosków
Mieszkania są w standardzie "pod klucz".fot. UM Chorzów

Niewiele ponad tydzień mają osoby, które chciałyby złożyć wnioski do programu „Zamieszkaj w Chorzowie”. Przypomnijmy, że do rozdania czekaj 17 mieszkań przy ul. Karola Miarki.

Od 24 października do 10 listopada potrwa nabór wniosków w programie „Zamieszkaj w Chorzowie”. Pomiędzy mieszkańców, osoby pracujące w naszym mieście lub odprowadzające podatek dochodowy od osób fizycznych w tutejszym Urzędzie Skarbowym, rozdysponowanych zostanie w sumie 17 lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku przy ul. Karola Miarki 40-D. Druki wniosku wraz z załącznikami dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej, a w formie tradycyjnej, w Wydziale Zasobów Komunalnych (stojak, obok pokoju 120).

Dokumenty można składać w formie papierowej w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów (pok. 120), wysłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub zeskanowane dokumenty wysłać na adres poczty elektronicznej zl@chorzow.eu. W przypadku przesłania ich pocztą, należy umieścić je w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zamieszkaj w Chorzowie” – z datą i godziną złożenia wniosku.

Na realizację programu przeznaczono 17 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy  ul. Karola Miarki 40-D, w tym :

  • 6 lokali o strukturze 2 pokoje z aneksem kuchennym – dla gospodarstw minimum trzyosobowych;
  • 6 lokali o strukturze 3 pokoje z aneksem kuchennym – dla gospodarstw minimum czteroosobowych;
  • 1 lokal o strukturze 3 pokoje z kuchnią – dla gospodarstw minimum czteroosobowych;
  • 4 lokale o strukturze 3 pokoje z aneksem kuchennym przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku inwalidzkim.

Lokale mieszkalne składają się ponadto z łazienki z wc, przedpokoju oraz będą ogrzewane z sieci miejskiej. Budynek są wyposażone w dźwigi osobowe oraz podjazdy. Standard wykończenia mieszkań: „pod klucz”. Lokale usytuowane są na kondygnacjach od parteru do III piętra. W budynku brak instalacji gazowej. Stawka czynszowa ok. 12 zł/m².

Lokale mieszkalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych mogą być wynajmowane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej i poruszającym się na wózku inwalidzkim, co udokumentują stosownym zaświadczeniem.

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji mieszkaniowej w wysokości określonej w § 7 uchwały nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r.  w terminie wskazanym w zaproszeniu do zawarcia umowy najmu – dwunastokrotność czynszu.                     

Podstawowe kryteria:

Niniejszy program jest realizowany w oparciu o postanowienia Zarządzenia Nr OR.153.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Zamieszkaj w Chorzowie”.

Program przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których jeden z wnioskodawców spełnia poniższe warunki:

  • jest zameldowany w Chorzowie lub
  • zamieszkuje w Chorzowie i złoży dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Chorzów (np. umowa najmu dotychczas zajmowanego lokalu, zaświadczenie o    długości zamieszkiwania lokalu wystawione przez zarządcę lub inny podmiot lub
  • pracuje w Chorzowie, co wykazane zostanie stosownym zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę lub
  • uiszcza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie jako właściwym z uwagi na miejsce zamieszkiwania, co potwierdzone zostanie rozliczeniem rocznym za ostatni rok podatkowy przed dniem złożenia wniosku,
  • w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku uzyskał w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego średni miesięczny dochód o wysokości nie niższej niż 150 proc. najniższej emerytury i nie większej niż 350 % najniższej emerytury (2007,66zł – 4684,54zl)
  • co najmniej jeden z wnioskodawców posiada stałe źródło dochodu, niezależne od systemu pomocy społecznej i świadczeń źródła dochodu.

Dla potrzeb ustalenia wyłącznie wysokości dolnego progu dochodowego do dochodu wlicza się świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej prac zarobkowej, o których mowa  w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019r.  o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1006).

UWAGA!

Wnioski niekompletne lub z brakami formalnymi lub złożone na innych wzorach niż wskazane w ogłoszeniu nie podlegają uzupełnieniu i zostaną odrzucone. Wnioski złożone przed i po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania okoliczności, na które powołuje się we wniosku.

Wydział Zasobów Komunalnych zaleca osobiste składanie wniosków w pokoju obsługi klienta Wydziału Zasobów Komunalnych – pok. 120.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa