Reklama:


Skansen zaprasza do wspólnej zabawy. Konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny

Skansen zaprasza do wspólnej zabawy. Konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny
Konkurs został podzielony na trzy kategorie.fot. Skansen Chorzów

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na najpiękniejszy stroik świąteczny. Zwycięzców konkursu poznamy 18 grudnia podczas imprezy „Śląsko Wilijo”.

Celem konkursu jest poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej świąt Bożego Narodzenia oraz najciekawszych tradycji związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia w kulturze polskiej, poznanie dziedzictwa kulturowego regionu, rozwój inwencji twórczej poprzez prace plastyczne nawiązujące do wzorów regionalnych oraz rozwój wrażliwości estetycznej uczestników.

Uczestnicy powinni wykonać stroik świąteczny własnego projektu, dowolną techniką. W przypadku użycia delikatnych materiałów, prace należy odpowiednio zabezpieczyć – zniszczone nie będą brały udziału w konkursie.

Autorem stroika zgłoszonego do konkursu może być jedna osoba. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą – prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w regulaminie. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu jedną pracę. W przypadku nie dołączenia danych praca nie będzie oceniana. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs, przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane Uczestnikowi

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą na adres organizatora: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów z dopiskiem na przesyłce: „Konkurs na stroik świąteczny” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). Prace należy dokładnie zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

Termin dostarczenia prac upływa 12 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu), a te dostarczone po tej dacie nie będą oceniane. Zwycięzców wyłoni powołana przez dyrektora muzeum komisja konkursowa, zaś prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych (w każdej kategorii zostaną przyznane miejsca od 1 do 3):

  • klasy I-III,
  • klasy IV-VIII,
  • szkoły ponadpodstawowe.

Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej skansenu. Znajdzie się takze na niej fotogaleria wystawy nagrodzonych prac. Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 18 grudnia 2022 w siedzibie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” podczas wydarzenia „Śląsko Wilijo”.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa