Reklama:


Powstaje Gminny Program Rewitalizacji. Władze chcą wysłuchać głosu mieszkańców

Powstaje Gminny Program Rewitalizacji. Władze chcą wysłuchać głosu mieszkańców
Gminny Program Rewitalizacji usprawni działania w tytułowym zakresie.fot. archiwum

Poszczególne obszary naszego miasta poddawane są sukcesywnie rewitalizacji. W tym procesie niezwykle ważny jest głos mieszkańców, którzy są głównymi odbiorcami prowadzonych działań.

Zarówno w grudniu jak i styczniu zainteresowani chorzowianie będą mogli wziąć udział w konsultacjach prowadzonych odnośnie Gminnego Programu Rewitalizacji. Zarówno przedstawiciele samorządu jak i firma DeltaPartner chcą poznać zdanie mieszkańców na temat obszarów zdegradowanych, czyli terenów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Informacje uzyskane podczas konsultacji zostaną wykorzystane do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który będzie punktem wyjściowym do planowania i prowadzenia rewitalizacji w Chorzowie, a także umożliwi ubieganie się o finansowe środki zewnętrzne na projekty w tym zakresie.

– Znajdą się w nim informacje o działaniach, jakie należy podjąć,by rozwiązać zdiagnozowane problemy lub przynajmniej zmniejszyć ich natężenie – informuje UM Chorzów.

Pierwsze ze spotkań zaplanowane zostało na 12 grudnia br. Odbędzie się o godzinie 17.00 w lokalu przy ul. Wolności 3 (CUMA). Drugie nastąpi 9 stycznia 2023 r., o 17.00 w siedzibie CIS przy ul. 3 Maja 18.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości