Reklama:


Zawód Audytor: gdzie studiować, wynagrodzenie, wady i zalety

Zawód Audytor: gdzie studiować, wynagrodzenie, wady i zalety

Chciałbym szczegółowo opowiedzieć o stosunkowo młodym zawodzie naszych czasów. Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się, kim jest audytor, a także szczegółowo przeanalizujemy, jaki to zawód.

Audyt to czynność mająca na celu sprawdzenie sprawozdań finansowych organizacji pod kątem zgodności z danymi faktycznymi oraz pod kątem błędów. Audytor to odpowiedzialny, ale ciekawy i dochodowy zawód. Aby go otrzymać nie wystarczy ukończyć studia wyższe – trzeba jeszcze zdać specjalny egzamin kwalifikacyjny. Jeśli opanowałeś ten zawód i szukasz pracy, skorzystaj z witryn wyszukiwania ofert pracy, np Jooble. Znalezienie aktualnych ofert pracy nie jest trudne, dziś taki zawód jest poszukiwanym.

Kim jest audytor: co warto wiedzieć o zawodzie?

Audyt wewnętrzny to zespół działań służących weryfikacji poprawności prowadzenia księgowości przez pracowników organizacji. W realizację tych czynności zaangażowana jest specjalnie przeszkolona osoba, zwana audytorem. Podczas audytu oceniana jest zgodność danych odzwierciedlonych w dokumentacji księgowej z rzeczywistym stanem finansowym, majątkowym i obrotami podmiotu prawnego, a także poprawność sporządzenia i wypełnienia dokumentów, ich zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi. To jest krótki opis zawodu.

Wymagania dotyczące cech osobistych audytora

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zawodzie „audytora” osoba musi odkryć obecność następujących cech osobowości:

 • Mieć wysoki poziom odpowiedzialności;
 • Szczerze;
 • Bądź tak uważny, jak to możliwe, nawet w małych rzeczach;
 • Mieć analityczny umysł;
 • Miej szacunek dla tajemnic innych ludzi. Wynika to z faktu, że profesjonalista ma zakaz ujawniania tajemnic handlowych przedsiębiorstw, w których przeprowadzono audyt.

Zadania i odpowiedzialności

Ponieważ audytor może pracować w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych i prywatnych. Istnieją jednak podstawowe obowiązki specjalisty:

 • Opracowanie metod i form badania księgowości klienta;
 • Pełne i kompleksowe badanie dokumentacji księgowej badanej organizacji, a także innych dokumentów związanych z jej działalnością gospodarczą i finansową;
 • Weryfikacja faktycznej obecności majątku osoby prawnej w jej bilansie zgodnie z danymi określonymi w dokumentach organizacji;
 • Przesyłanie do badanej spółki uwag dotyczących księgowości wraz z uzasadnieniem;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów otrzymanych podczas weryfikacji;
 • Sporządzenie uzasadnionego wniosku na podstawie wyników audytu;
 • W przypadku ujawnienia bezprawnych działań kontrolowanego podmiotu prawnego – niezwłoczne powiadomienie o nich uprawnionych organów państwowych.

Praca i wynagrodzenie

Jeśli audytor pracuje jako pracownik w organizacjach audytorskich, jego zarobki z reguły są średnie lub powyżej średniej. I tak w Polsce audytor wewnętrzny zarabia średnio 7150 zł. A jeśli specjalista prowadzi prywatną praktykę, to jego dochód jest właściwie nieograniczony i zależy od wysokości wynagrodzenia za jego usługi, które ustalił z kontrolowanym podmiotem.

Jednak najbardziej obiecującym sposobem rozwoju przedstawiciela zawodu jest prywatna praktyka, samozatrudnienie. W tym przypadku nie ma awansu, ale dochód specjalisty znacznie wzrasta.

Jeśli chodzi o znalezienie pracy, zatrudnienie w wyspecjalizowanych organizacjach nie będzie stanowiło problemu. Chociaż zawód nie jest bardzo poszukiwany, w prawie wszystkich miastach zawsze jest wystarczająca liczba wolnych miejsc pracy w tej specjalności.

Plusy i minusy zawodu

Zalety specjalności to:

 • Perspektywy wysokich dochodów;
 • Możliwość pracy na własny rachunek;
 • Żadnych problemów z zatrudnieniem.

A to jego wady:

 • Konieczność zdawania dodatkowego egzaminu kwalifikacyjnego;
 • Surowe wymagania nałożone na biegłego rewidenta przez przepisy;
 • Niskie dochody na początku kariery.

Jak zostać audytorem?

Jakie umiejętności są potrzebne?

Są to cechy i wiedza wymagana w pracy specjalisty.

 • Dobra znajomość zasad i standardów rachunkowości. Przedmiotem weryfikacji jest dokumentacja księgowa, więc przedstawiciel zawodu musi bardzo dobrze wiedzieć, jak jest prowadzona.
 • Dobra znajomość przepisów prawa regulujących audyt i rachunkowość. Rachunkowość jest regulowana nie tylko standardami, ale także szeregiem regulacyjnych aktów prawnych. Specjalista musi znać je wszystkie w wystarczającym stopniu.
 • Uwaga. Weryfikacja wymaga staranności: audytor musi natychmiast zauważyć wszelkie rozbieżności między danymi zarejestrowanymi na papierze a stanem faktycznym.
 • Odwaga. W przypadku zidentyfikowania wielu naruszeń, w tym takich, które wymagają zgłoszenia organom ścigania lub organom podatkowym, audytor może wywierać presję przez audytowany podmiot prawny. Aby jej nie ulec i nie popełnić przestępstwa korupcyjnego, specjalista musi być odważny, zdecydowany i nieugięty.
 • Chęć do nauki. Faktem jest, że okresowo biegły audytor jest zobowiązany do odbycia szkolenia z zaawansowanych programów szkoleniowych. Musi być na to gotowy.

Jakie wykształcenie jest potrzebne i gdzie można się udać?

Biegłym rewidentem może być osoba, która otrzymała specjalistyczne wykształcenie wyższe w specjalności „rachunkowość i audyt”, która przez pewien czas pracowała w dziedzinie rachunkowości. Osoba, która ukończyła studia wyższe bez specjalności ekonomicznej, chcąc zostać audytorem, będzie musiała uzyskać drugi stopień.

Liczne są również kursy dla audytorów. Ale nie są odpowiednie dla początkujących, ponieważ są przeznaczone dla specjalistów już pracujących w tej dziedzinie. Z reguły służą one do podnoszenia poziomu zawodowego i jest mało prawdopodobne, że tam można zdobyć wystarczającą wiedzę, aby zacząć pracować.

Audytor to zawód wymagający uwagi i odpowiedzialnego podejścia. Możesz go zdobyć tylko w instytucji szkolnictwa wyższego, a po ukończeniu studiów będziesz musiał przez jakiś czas pracować w swojej specjalności. Jednak warto, bo dochody specjalisty prowadzącego prywatną praktykę bywają bardzo wysokie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości