Metropolia wystosowała oficjalny apel w sprawie wysokich cen gazu

Metropolia wystosowała oficjalny apel w sprawie wysokich cen gazu
Apel został przyjęty podczas dzisiejszego zgromadzenia.fot. Metropolia GZM

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyjęło jednogłośnie oficjalny apel, który trafi do premiera, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz do spółki PGNiG.

Jako Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), w którego skład wchodzą przedstawiciele 41 miast i gmin, położonych w centralnej części województwa śląskiego, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec wysokich cen gazu oraz braku możliwości ich waloryzacji w zawartych wcześniej kontraktach.

Ceny gazu zakontraktowane na obecny rok w wyniku postępowania przetargowego są dla części naszych jednostek nawet trzykrotnie wyższe niż te obowiązujące w bieżących cennikach spółki PGNiG S.A. Podmioty te nie świadczą usług komercyjnych, tylko zaspokajają istotne potrzeby naszych mieszkańców. Narażając te podmioty na niepotrzebnie ponoszone, wyższe koszty, w rzeczywistości ogranicza się prawo mieszkańców do korzystania z ich usług.

Jako Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ze względu na przyjętą formułę wspólnego zakupu gazu, jesteśmy jednym z kluczowych jego odbiorców w skali całego kraju. Na wspólny zakup zdecydowaliśmy się korzystając z podobnych doświadczeń ze wspólnych zakupów energii elektrycznej. Daje nam to korzyści wynikające z efektu skali oraz możliwy do uzyskania efekt synergii. Wspólne zakupy dla gmin tworzących GZM i ich jednostek organizujemy od 2019 roku. Pozyskane w ten sposób oszczędności pozwalają nam realizować ważne dla naszych mieszkańców cele.

Dlatego też apelujemy o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań, które doprowadzą do waloryzacji zawartych wcześniej kontraktów do poziomu wynikającego z obecnych cen na rynku paliw.

UZASADNIENIE

Od 2019 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia organizuje wspólne zakupy gazu dla swoich Gmin i ich jednostek. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2022 roku, Gminy i ich jednostki organizacyjne zawarły umowy na dostawę gazu na rok 2023 ze stawką wynoszącą 89,923 gr/kWh netto. W porównaniu do obecnego cennika PGNiG S.A., gdzie stawka ta wynosi 35,356 gr/kWh netto, Gminy i ich jednostki ponoszą niewspółmiernie wysokie koszty w stosunku do aktualnych cen rynkowych. Niniejszy apel jest spowodowany brakiem propozycji waloryzacji wysokich cen gazu, zakontraktowanych na 2023 rok, w odniesieniu do obecnie obowiązujących cenników spółki PGNiG S.A.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa