Reklama:


Człowiek – przedmiot – reguła. Studium kultury budowania na Górnym Śląsku

Człowiek – przedmiot – reguła. Studium kultury budowania na Górnym Śląsku
Książkę można nabyć w sklepie chorzowskiego skansenu.fot. MGPE w Chorzowie

W skansenie odbędzie się promocja kolejnej wyjątkowej publikacji. Spotkanie czeka na chętnych już w najbliższy czwartek.

Chorzowski skansen zaprasza na spotkanie promocyjne książki autorstwa Eugeniusza Jaworskiego, pt. Człowiek – przedmiot – reguła. Studium kultury budowania na Górnym Śląsku, które odbędzie się 18 maja 2023 r., o godzinie 17.30. Spotkanie poprowadzą prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska oraz dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ z Instytutu Nauk o Kulturze, Uniwersytetu Śląskiego.

Rozprawa Eugeniusza Jaworskiego (1933–2020) Człowiek – przedmiot – reguła jest książką pisaną długo i, niestety, niedokończoną. Autor – etnograf, historyk kultury materialnej, antropolog i kulturoznawca – budownictwem drewnianym zainteresował się już w czasie studiów. Tematyka ta stała się dla niego wiodącym profilem badawczym, soczewką, skupiającą rozległą wiedzę o różnych dziedzinach kultury. Jaworski był przeświadczony, że każda kultura jest całością, więc jej poznawanie można rozpocząć od dowolnego przedmiotu, zachowania czy pojęcia. Jednakże przyjęty punkt wyjścia zobowiązuje badacza do konsekwentnych, metodologicznie uporządkowanych poszukiwań zależności między wybranym wytworem a człowiekiem, który go sporządza bądź użytkuje. Sieć tych zależności nigdy nie jest jednoznaczna, zatem nie należy tracić z pola widzenia kontekstów, w jakie badany przedmiot zostaje uwikłany.

Na okładce książki nieprzypadkowo znajduje się zdjęcie chałupy z Frydka znajdującej się na ekspozycji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, gdyż autor skupia się na analizie konstrukcji właśnie tego obiektu. Książka jest dostępna do sprzedaży w sklepie skansenu oraz będzie do kupienia na miejscu podczas spotkania.

Spotkanie odbędzie się w galerii na parterze w budynku głównym muzeum.

Dr Eugeniusz Jaworski (1933–2020), etnograf, antropolog kultury, kulturoznawca. Zawodowo związany był z Muzeum Górnośląskim  w Bytomiu i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Czynnie uczestniczył w inwentaryzacji lokalnych zabytków budownictwa drewnianego i projektowaniu skansenu. Należał do inicjatorów naukowej refleksji nad zmianą kulturową w rejonie wielkoprzemysłowym. Monografia Człowiek, przedmiot, reguła. Studium kultury budowania na Górnym Śląsku odsłania nieznane tajemnice dawnej sztuki ciesielskiej.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości