Reklama:


Przed nami Dzień Rzemiosła i Rękodzieła w chorzowskim skansenie

Przed nami Dzień Rzemiosła i Rękodzieła w chorzowskim skansenie
Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wielu ciekawych warsztatach.fot. MGPE w Chorzowie

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza 21 maja w godzinach 12.00 – 17.00 na imprezę plenerową ” Dzień Rzemiosła i Rękodzieła – od Śląska do Beskidu”. Podobnie jak w ubiegłym roku w organizację imprezy włączył się Regionalny Ośrodek Kultury z Bielska Białej.

Dzień Rzemiosła i Rękodzieła w chorzowskim skansenie to od lat prawdziwe święto dawnych zawodów. W trakcie wydarzenia uczestnicy przypomną sobie jak wiele wysiłku wymagało stworzenie przedmiotów codziennego użytku – sznurka, garnka czy koszyka.

Podczas tegorocznej edycji goście mogą wziąć udział w pokazach i warsztatach tematycznych, w trakcie których będą mogli spróbować swoich sił w m.in. powroźnictwie, ciesielstwie, biciu monet czy wikliniarstwie.

Młynarz zaprosi do wspólnego mielenia mąki, a na wystawie „młyny i młynarstwo” będzie można zmielić mąkę w żarnach, użyć młockarni a przed spichlerzem wymłócić ziarno cepami.

Uczestnicy będą mogli wykonać drewnianą zabawkę, spróbować swoich sił w praniu na tarze czy sprawdzić się w prostych zadaniach stolarskich, skryba natomiast zaznajomi chętnych z tajnikami pisania gęsim piórem.

Tylko w skansenie ożyje ponad stuletni miech który rozpalał będzie żar w warsztacie kowalskim, gdzie wykuwane będą metalowe przedmioty. Pięknie naczynie z gliny będzie można wykonać własnoręcznie na kole garncarskim, pod okiem doświadczonej garncarki.

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej zaprosi do podpatrzenia pracy hafciarki i bibułkarki oraz nauczy szycia skórzanych pasów. Goście z Bielska Białej zorganizują także warsztaty malowania zabawki stryszawskiej.

Czas zwiedzającym umilą dwa zespoły regionalne, Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” oraz Kapela „Cóż to” z Brennej, które wmieszają się w publiczność i dadzą wyjątkowe występy w zagrodach na terenie skansenu.

Bilety w cenie 20 zł normalny, 12 zł ulgowy.

DZIEŃ RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA – OD ŚLĄSKA DO BESKIDU

Zagroda z Frydka – Paweł Kowalczyk

 • klepanie kosy,
 • wyrób ramek pszczelarskich
 • lanie świec woskowych

Chałupa z Dziećkowic

 • szewstwo

Chałupa z Krasów

 • toczenie w drewnie
 • stolarstwo

Łąka między Krasowymi a Grzawą

 • pranie na tarach

Stodoła z Grzawy

 • Pokaz wyrobu drewnianych ryczek (możliwość zakupu)

Młyn z Imielina/spichlerz z Warszowic

 • pokaz pracy młyna
 • oprowadzanie po wystawie „młyny i młynarstwo”

Przed spichlerzem pokaz młócenia cepami zboża. Chętni będą mogli spróbować swoich sił w pracy tym narzędziem.

Spichlerz chłopski z Bojanowa

 • rzeźba

Łąka przy zagrodzie z Sołtysa (do kręgów ogniskowych)

Pokazy Historyczne

 • skryba
 • kowalstwo
 • bicie monet
 • powroźnictwo

Każde ze stanowisk to warsztaty wraz z opowieściami o tych zawodach.

Zagroda z Panewnik – pokaz i warsztaty wikliniarskie

Kręgi ogniskowe – Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej

Chałupa ze Strzemieszyc – Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej

 • zabawka w drewnie ze Stryszawy
 • szycie skórzanych pasów
 • bibułkarstwo
 • haft

Przy chałupie ze Strzemieszyc – garncarstwo – Wolna Ceramika

Rozmieszczenie pokazów może ulec zmianie.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości