Kolejne działanie w sprawie Żabich Dołów. Chorzów chce zabezpieczenia terenu

Kolejne działanie w sprawie Żabich Dołów. Chorzów chce zabezpieczenia terenu
W dalszym ciągu istnieje zagrożenie wjazdu ciężkiego sprzętu na teren Żabich Dołów.fot. Mariusz Banduch

Władze miasta podjęły kolejny ważny krok w sprawie Żabich Dołów. Chorzów dąży do definitywnego zabezpieczenia terenu.

Prezydent Andrzej Kotala aby zabezpieczyć obszar Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego Żabie Doły, zwrócił się z apelem do Wojewody Śląskiego o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonalności jego decyzji do czasu rozstrzygnięcia postępowania wznowieniowego. W obrocie prawnym nadal jest bowiem dokument, który pozwala na wjazd ciężkiego sprzętu na ten teren i wyrządzenie tam nieodwracalnych szkód. 

Niezwykle ważny element tego obszaru stanowią nasypy kolejowe, w stosunku do których firma zgłosiła zamiar rozpoczęcia robót budowlanych polegających na ich rozebraniu. Powstrzymanie tych działań ma niebagatelne znaczenie zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i ochrony interesu publicznego. Samo wjechanie sprzętem i urządzeniami przeznaczonymi do rozbiórki tego typu obiektów, może wpłynąć negatywnie na faunę i florę „Żabich Dołów” i zaburzyć cały ekosystem.

– Chodzi o to, by mieć 100-procentową pewność, że do czasu zamknięcia sprawy nikt nie odważy się wjechać tam ciężkim sprzętem – mówi Andrzej Kotala Prezydent Chorzowa. I dodaje: Konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań, w tym wstrzymania wykonalności decyzji uchylającej sprzeciw, by zabezpieczyć obszar zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie Doły” przed jego potencjalną dewastacją.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa