Reklama:


Uczniowie kierunków kolejowych rozpoczynają wakacje

Uczniowie kierunków kolejowych rozpoczynają wakacje
Przed najzdolniejszymi uczniami stoją ciekawe perspektywy.fot. PKP PLK

Przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, specjaliści budownictwa kolejowego oraz elektroenergetycy transportu szynowego z 49 szkół w Polsce współpracujących z PLK SA zakończyli rok szkolny. Za dobre wyniki w nauce 214 uczniów otrzymało od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A stypendia i możliwość pracy u zarządcy infrastruktury.

W roku szkolnym 2022/23, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracowały z 49 szkołami w całej Polsce. Były to m.in. Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej, Technikum im. ppłk R. Sulińskiego w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach i Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp. To w tych placówkach najwięcej uczniów uzyskało w I semestrze stypendia naukowe przyznawane przez kolejowego zarządcę. W sumie aż 214 uczniów w kraju otrzymywało dodatkowe wynagrodzenie od PLK SA. Od września br. stypendia zostaną przyznane również uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w II semestrze 2022/2023 r.

Uczniowie we współpracujących z PLK SA szkołach uczą się na kierunkach – technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik teleinformatyk.

Co raz więcej szkół kształci kolejarzy

Z roku na rok rośnie wśród młodzieży zainteresowanie kolejowymi kierunkami. Szkoły chętnie podejmują współpracę z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz uruchamiają nowe specjalizacje. Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim podpisała z PLK SA list intencyjny dotyczący współpracy. W Aleksandrowie mają kształcić się przyszli technicy transportu kolejowego.

Od września br. pretendujący kolejarze będą uczyć się również w Niepublicznym Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, a Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu rozszerza z PLK SA współpracę w zakresie objęcia programem stypendialnym uczniów kolejnego kierunku kształcenia – technik transportu kolejowego. Do tej pory umowa o współpracy zakładała przyznawanie stypendiów uczniom ze specjalności technik automatyk sterowania ruchem kolejowym i technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Lista szkół współpracujących z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i warunki rozpoczęcia współpracy: Edukacja – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)

PLK SA inwestują w profesjonalistów

W ramach współpracy ze szkołami, pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, by przygotować uczniów do zawodu, zapoznać z kolejowymi urządzeniami oraz ze specyfiką pracy i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Uczniowie ćwiczą m.in. na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Uczniom, którzy mają najlepsze wyniki w nauce, PLK SA wypłacają comiesięczne stypendia, a po zakończeniu edukacji w szkole, gwarantują pracę.

Szkoły otrzymują od zarządcy infrastruktury kolejowej także materiały dydaktyczne. Dodatkowo, na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych PLK SA przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Spółka angażuje się również w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości