Reklama:


Kolejne zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia przy Mazurskiej i Siemianowickiej

Kolejne zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia przy Mazurskiej i Siemianowickiej

Dziś około godziny 9.00 rozpoczął się kolejny etap prac związanych z przebudową sieci wodociągowej. Pracami objęte zostały fragment jezdni ulicy Mazurskiej w rejonie budynku nr 11 oraz fragment jezdni ulicy Siemianowickiej w rejonie budynku nr 52. Oznacza to również zmiany w trasach przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej. 

Ze względu na lokalizację i zakres prowadzonych robót wprowadzone zostały następujące zmian w organizacji ruchu:

  • ruch pojazdów z kierunku skrzyżowania ulic Siemianowickiej, Bożogrobców i Mazurskiej w kierunku Siemianowic Śląskich poprowadzony zostanie objazdem ulicami Kościuszki i Bojarskiego,
  • na skrzyżowaniu ulic Siemianowickiej, Bożogrobców i Mazurskiej ruch okrężny pojazdów zostanie tymczasowo zastąpiony nowym przebiegiem drogi z pierwszeństwem przejazdu i dróg podporządkowanych. Układ dróg głównych stanowić będą ulice Bożogrobców i Siemianowicka (odcinek między ulicami Kościuszki i Mazurską/Bożogrobców).

Zmianie uległy również trasy przejazdu autobusów publicznej komunikacji zbiorowej – szczegóły dostępne są na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

  • W dalszym ciągu obowiązywać będzie organizacja ruchu wprowadzona w poprzednim etapie prac, czyli:
    zakaz ruchu w ciągu ulic Mazurskiej i Majętnego. Wprowadzone ograniczenie nie obowiązuje kierujących pojazdami, którzy muszą dojechać do posesji położonych przy tych ulicach – dojazd możliwy będzie od strony Placu Piastowskiego od strony skrzyżowania z ul. Majętnego,
  •  odcinkowy zakaz zatrzymywania się na zatoce postojowej zlokalizowanej w ciągu ul. Mazurskiej w rejonie budynku nr 1.

Zakończenie nowego etapu robót, prowadzonych na zlecenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., planowane jest do końca sierpnia br.

Wprowadzana zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast„).

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości