Reklama:


Wysoki poziom ubankowienia emerytów na Śląsku

Wysoki poziom ubankowienia emerytów na Śląsku
Wśród klientów ZUS poziom preferencji co do formy otrzymywania pieniędzy różni się od rodzaju świadczeń.fot. archiwum

Zdecydowana większość emerytów i rencistów ma konto w banku. Na około 9 mln świadczeniobiorców, a ż 7 mln z nich otrzymuje pieniądze przelewem. Obecnie wskaźnik ubankowienia emerytów w ZUS wynosi 80,6 proc.

Rybnik przoduje

– Emeryci obsługiwani przez rybnicki oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są liderami ubankowienia. W lipcu tego roku aż 87,6 procent nowo przyznanych emerytur tamtejszy ZUS przelewał na konta bankowe. W porównaniu do innych oddziałów to najwyższy wskaźnik w kraju – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Częstochowa poniżej średniej

Średni poziom ubankowienia emerytów obsługiwanych przez oddziały ZUS w województwie śląskim wynosi 80 proc. Najwyższym stopniem ubankowienia swoich klientów może pochwalić się oddział ZUS w Rybniku. Aż 87,6 proc. osób, którym emerytury wypłaca tamtejsza placówka deklaruje chęć otrzymywania pieniędzy w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy. W tym ujęciu na drugim miejscu jest oddział ZUS w Bielsku-Białej, gdzie poziom ubankowienia emerytów to 80,7 proc. Podium zamykają emeryci otrzymujący świadczenie z zabrzańskiej placówki, gdzie pieniądze trafiają na konta bankowe w 80,4 proc.

Nieco skromniej w tym zestawieniu wypadają seniorzy otrzymujący emerytury przelewem w Sosnowcu – 79 proc., Chorzowie – 78,8 proc., oraz w Częstochowie, gdzie stopień ubankowienia sięga 73,2 proc.

W skali kraju najsłabsze zaawansowanie pod tym względem występuje wśród emerytów obsługiwanych przez oddziały ZUS w Radomiu – 66,9 proc., oraz Szczecinie i Biłgoraju po 69,8 proc.

Masz wybór

Wśród klientów ZUS poziom preferencji co do formy otrzymywania pieniędzy różni się od rodzaju świadczeń. W kraju procentowo najwięcej wypłat na rachunki bankowe – aż
98,5 proc. – ZUS wypłaca z tytułu nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Na kolejnym miejscu są emerytury pomostowe – 95,3 proc. tych świadczeń ZUS wypłaca na konta. Na drugim biegunie są rodzicielskie świadczenia uzupełniające (w przypadku prawa wyłącznie do tego świadczenia) i świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielne egzystencji. Tu poziom ubankowienia wynosi odpowiednio – 44 proc. i 40,4 proc.

Każda kto składa wniosek o emeryturę ma prawo wybrać formę otrzymywania świadczenia. Może wskazać rachunek bankowy lub doręczenie pieniędzy za pośrednictwem operatora pocztowego. W każdej chwili może zmienić decyzję o sposobie otrzymywania świadczenia. Jednocześnie nie ma też problemu ze zmianą rachunku bankowego. Można to zrobić podając nowy numer konta we wniosku ZUS EZP – wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości