Reklama:


Wybory już w niedzielę. Sprawdź o czym pamiętać

Wybory już w niedzielę. Sprawdź o czym pamiętać
Najbliższa niedziela będzie świętem demorakcji.fot. archwium

W najbliższą niedzielę tj. 15 października br., odbędą się wybory parlamentarne. Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, z którymi warto się zapoznać.

Kogo wybieramy?

W wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku zostanie wybranych 460 posłów i 100 senatorów.W wyborach do Sejmu mieszkańcy Chorzowa głosować będą w okręgu wyborczym nr 31 (zasięg: część województwa śląskiego obejmująca obszar powiatu bieruńsko-lędziński oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy). Na okręg nr 31 przypada 12 mandatów poselskich.
W wyborach do Senatu mieszkańcy Chorzowa głosować będą w okręgu wyborczym nr 74 (zasięg to obszar miast na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice). Na okręg przypada 1 mandat senatorski.  

Kiedy wybieramy?

Głosowanie w wyborach parlamentarnych odbędzie się w niedzielę 15 października 2023 r. Głosować będzie można od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Głosowanie w obwodach odrębnych – utworzonych w domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych – może zostać zakończone najwcześniej o godzinie 18.00, jeśli wszyscy wyborcy ujęci w spisie wyborców, w danym obwodzie oddadzą swój głos. 

Jak wybieramy?

W wyborach do Sejmu RP dostaniesz tylko jedną kartę do głosowania. Znak „X” można postawić w kratce przy nazwisku kandydata tylko z jednej listy znajdującej się na karcie do głosowania. 

W wyborach do Senatu RP również dostaniesz tylko jedną kartę do głosowania. Znak “X” możesz postawić przy nazwisku tylko jednego kandydata na senatora.

Niepostawienie znaku „x” w kratce przy żadnej liście i żadnym kandydacie spowoduje, że Twój głos będzie nieważny. 

Gdzie wybieramy?

Głosujemy w lokalu wyborczym, czyli w lokalu obwodowej komisji wyborczej. W Chorzowie wyznaczono 63 obwodowe komisje wyborcze. Zazwyczaj jest to to samo miejsce, w którym głosowaliśmy podczas poprzednich wyborów. Jeśli głosujesz po raz pierwszy lub się przeprowadziłeś i nie wiesz gdzie głosować, możesz sprawdzić to na stronie bip.chorzow.eu w zakładce WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2023 / REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE.  

Wyborcy z niepełnosprawnościami mogą głosować w lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami na terenie ich dzielnicy po dopisaniu się do spisu wyborców.

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywały poza miejscem zamieszkania mogą do dnia 12 października 2023 r. wystąpić o zmianę miejsca głosowania poprzez dopisanie do spisu wyborców w gminie, na terenie której będą przebywać w dniu głosowania lub wystąpić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim dokumentem będą mogły oddać swój głos w każdej obwodowej komisji wyborczej utworzonej na terenie Polski lub zagranicą.

Referendum

W tych samych lokalach wyborczych przeprowadzone będzie referendum ogólnokrajowe. Karty do pobrania będą wydawane przez członków komisji, a po ich wypełnieniu powinny zostać wrzucone do tej samej urny co karty do głosowania w wyborach parlamentarnych. Każdy obywatel ma prawo odmówić przyjęcia karty referendalnej. W takim przypadku komisja wyborcza odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Polacy odpowiedzą w referendum na cztery pytania: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”; „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”; „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?” i „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

Komitety

KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
KW POLSKA JEST JEDNA
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
KW NOWA LEWICA

Szczegółowa lista kandydatów dostępna jest TUTAJ.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości