Reklama:


ZUS. W Chorzowie dyskutowali o dostępności instytucji i obiektów publicznych

ZUS. W Chorzowie dyskutowali o dostępności instytucji i obiektów publicznych
W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób - przedstawicieli służb, inspekcji, straży, administracji publicznej.fot. ZUS

ZUS od wielu lat wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami. Dąży do poprawy jakości usług i podnosi standard obsługi klientów, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Temat dostępności jest dla Zakładu zadaniem priorytetowym. Stąd też 7 października w chorzowskim ZUS odbyła się kolejna regionalna konferencja „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”, zorganizowana przez ZUS przy współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, PFRON i BGK.

Więcej dobrych pomysłów dla dobra niepełnosprawnych, projektowanie uniwersalne, udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami i dostępność nie tylko w instytucjach publicznych – o tym dyskutowano w ZUS w Chorzowie.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów o celach i postępach programów, które zapewniają dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, postepowaniach skargowych na brak dostępności oraz praktykach w zakresie wdrażania dostępności w instytucjach publicznych. Poznali także narzędzia, które wspierają wdrażanie dostępności, m.in. pożyczki z Funduszu Dostępności oraz programy i projekty realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób – przedstawicieli służb, inspekcji, straży, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Spotkanie miało na celu ułatwienie wymiany doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w dziedzinie dostępności, szczególnie w zakresie usuwania barier i utrudnień architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych.

ZUS dostępny dla klientów

Brak barier architektonicznych, nowoczesne, klimatyzowane sale obsługi klientów, pętle indukcyjne, oznakowanie w języku Braille’a oraz rozbudowany system obsługi elektronicznej to udogodnienia, które sprawiają, że ZUS jest jednym najnowocześniejszych urzędów w Polsce.

– Wysoka, jakość naszych usług i dostępność sal obsługi klientów dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnościami – są naszym priorytetem, dlatego równolegle rozwijamy nowe technologie i cyfryzację usług oraz intensywnie modernizujemy nasze budynki i usuwamy istniejące bariery architektoniczne – podkreślał w swoim wystąpieniu Mariusz Jedynak, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dostępność ma wiele wymiarów

– Stawiamy mocno na rozwiązania online, na cyfryzację urzędu i nowoczesne technologie, ale nie rezygnujemy z tradycyjnej obsługi naszych klientów i nie zapominamy o naszych pracownikach starając się maksymalnie poprawiać ich warunki pracy. W Zakładzie na koniec sierpnia tego roku zatrudnionych było 2626 osób z niepełnosprawnością, co daje 5,25% ogółu pracowników – poinformował wiceprezes.

Przepisy ustawy z 19 lipca 2019 r. nakładają na instytucje publiczne obowiązek realizacji dostępności swoich miejsc i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Spotkania takie jak w Chorzowie, gdzie spotykają się różne środowiska, którzy realizują, weryfikują, czy też korzystają z rozwiązań, pozwalają na pozyskanie dodatkowej wiedzy i dzielenie się dobrymi praktykami. Niebagatelny jest też głos tych, którzy z tej dostępności korzystają. To oni w praktyce mogą ocenić działania urzędników, stąd też ich liczna obecność na konferencji współorganizowanej przez ZUS.

Źródło: Informacja prasowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości