To powinieneś wiedzieć o kursie na montera rusztowań

To powinieneś wiedzieć o kursie na montera rusztowań

W dzisiejszych czasach sektor budowlany nieustannie poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, a jednym z kluczowych zawodów jest praca jako monter rusztowań budowlano-montażowych. Jest to zawód wymagający zarówno specjalistycznej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności.

Kurs montera rusztowań w OSZ Omega

Kurs montera rusztowań budowlano-montażowych organizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA z siedzibą w Zabrzu jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wydanymi przez Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku dot. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych w robotach ziemnych, budowlanych i drogowych z późniejszymi zmianami. Co kryje się za tą propozycją szkoleniową?

Co oferuje kurs na montera rusztowań?

Szkolenie jest kompleksowe i obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Doświadczeni nauczyciele prowadzą zajęcia, zapewniając uczestnikom wiedzę na temat różnych rodzajów rusztowań, zasad bezpieczeństwa oraz praktycznych technik montażu i demontażu. Istotną częścią kursu jest również zdobycie umiejętności zarządzania projektami rusztowań.

Dlaczego warto zdecydować się na to szkolenie?

Bezpieczeństwo to kluczowy aspekt tej pracy. Kurs nie tylko koncentruje się na samym montażu konstrukcji metalowych, ale także skupia uwagę na zapewnieniu ochrony zarówno dla pracownika, jak i innych osób przebywających na terenie budowy. Ponadto, praca na świeżym powietrzu daje dodatkową atrakcję, umożliwiając podziwianie panoramy z wyższych punktów.

Proces kształcenia

Ukończenie kursu to nie koniec drogi do uzyskania kwalifikacji. Następnie przewidziany jest egzamin państwowy przed komisją Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego. Pozytywny wynik tego egzaminu to klucz do pełnej kwalifikacji umożliwiającej wykonywanie prac związanych z montażem i demontażem konstrukcji metalowych oraz instalacją rusztowań.

Kto może wziąć udział?

Warunki uczestnictwa są jasno określone – wymagane jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie podstawowego wykształcenia.

Instruktorzy i jakość szkolenia na montera rusztowań w OSZ Omega

Instruktorzy posiadają nie tylko wiedzę, ale również certyfikowane uprawnienia pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Instruktorzy OSZ Omega dysponują uprawnieniami i zezwoleniami od Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn – Sieci Badawczej Łukasiewicza – Warszawskiego Instytutu Technologicznego, co świadczy o ich wysokim poziomie kwalifikacji i spełnieniu wymogów stawianych przez renomowane instytucje w zakresie prowadzenia szkoleń związanych z obsługą maszyn. Dzięki temu zapewniają uczestnikom kompleksowe, rzetelne i zgodne z najwyższymi standardami szkolenie, dające solidną podstawę do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi normami.

Kurs na montera rusztowań budowlano-montażowych to doskonała okazja dla osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w branży budowlanej. Dzięki kompleksowemu programowi szkoleniowemu oferowanemu przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA, uczestnicy uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego wymagającego, ale także satysfakcjonującego zawodu.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości