Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Chorzowski magistrat ogłosił nabór wniosków o uzyskanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Można je składać do 29 lutego br. 

Dotację mogą uzyskać nie tylko prace stricte konserwatorskie czy budowlane, ale także między innymi wykonanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, projektu budowlanego, odnowienie lub uzupełnienie tynków, odnowienie lub odtworzenie okien, drzwi, więźby, pokrycia dachowego czy rynien, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej czy zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac.

Najważniejsze wymagane dokumenty to: wniosek, oświadczenie potwierdzające tytuł prawny, harmonogram prac, kosztorys ofertowy z tabelą elementów scalonych zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz pozwolenie Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace. Istnieje możliwość rozpatrzenia wniosku o dotację, gdy pozwolenie jest w trakcie wydawnia.

Pełna lista zabytków nieruchomych z terenu miasta Chorzowa wpisanych do rejestru zabytków znajduje się tutaj. Pełna informacja dotycząca przedmiotu prac objętych dotacją oraz wymaganych dokumentów jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chorzowa. Regulamin dotacyjny dostępny jest w tym miejscu

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa