Gospodarcze porozumienie

Gospodarcze porozumienie

Zawarte dziś porozumienie pomiędzy Miastem Chorzów i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. dotyczy m.in. współpracy w poszukiwaniu inwestorów na tereny inwestycyjne w naszym mieście, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru po Hucie Kościuszko.

Dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. to już kolejne Porozumienie o współpracy pod nazwą „KSSE w każdej gminie”. Podpisy pod dokumentem, 28 lutego 2024 roku, złożyli Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala oraz Prezes Zarządu KSSE S.A., dr Janusz Michałek i wiceprezes instytucji dr hab. Rafał Żelazny, kierujący Podstrefą Tyską. W spotkaniu uczestniczył także Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa.

Strony zobowiązały się m.in. do współpracy w zakresie propagowania wiedzy na temat rozwiązań dostępnych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) oraz aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Chorzów, a także do podjęcia wspólnych działań w zakresie pozyskania inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych nabyciem obszarów inwestycyjnych na terenie gminy, będących w posiadaniu prywatnych właścicieli.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa