Skandal w chorzowskiej szkole. Szybka reakcja miasta

Skandal w chorzowskiej szkole. Szybka reakcja miasta
Nauczyciele i rodzice wszystkimi siłami starają się odbudować zrujnowany budżet. | fot. archiwum

Jak informują rodzice i nauczyciele, Skarbnik Rady Rodziców SP 10 przywłaszczyła sobie prawie 70 tysięcy złotych, które miały zostać przeznaczone m. in. na sfinansowanie tzw. „zielonej szkoły”. Rodzice uruchomili zbiórkę w internecie, pomoc obiecał również prezydent Chorzowa.

Sprawa zbulwersowała całe środowisko szkolne, rodzinne, miejskie. 14 marca okazało się, że pani skarbnik Rady Rodziców przywłaszczyła sobie prawie 70 tysięcy złotych. Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła tego samego dnia zawiadomienie w Komisariacie Policji o przywłaszczeniu powierzonej rzeczy ruchomej na szkodę Rady Rodziców. Obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające.

– Z konta Rady Rodziców miały zostać dokonane wpłaty za wyjazd naszych uczniów na wyjazd śródroczny z kontynuacją nauki – Zieloną Szkołę – do Pogorzelicy (rodzice wpłacali kolejne raty na to konto), który ma odbyć się w maju tego roku – tłumaczy Aleksandra Janik-Mendel, nauczycielka i rodzic ucznia SP 10 w Chorzowie.

Ze środków pozyskanych z dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców klasy miały zagwarantowane dofinansowania do wyjść i wycieczek, organizatorzy szkolnych konkursów – środki na nagrody. Rada Rodziców zadeklarowała także wsparcie środowiskowego dnia dziecka – imprezy dla dzieci i mieszkańców Chorzowa.

Nauczyciele i rodzice wszystkimi siłami starają się odbudować zrujnowany budżet, by wyjazd, mimo tego co się stało, doszedł do skutku. W niedzielę przed kościołami św. Jadwigi i przy św. Antonim odbędą się kiermasze, z których dochód przeznaczony zostanie na wyjazd maluchów.

Uruchomiona jest też internetowa zbiórka pieniędzy: link do zbiórki tutaj.

W sprawę zaangażował się również Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, który przez swoje konto facebookowe zadeklarował wsparcie z budżetu miasta.

– Mamy już wypracowany sposób przekazania pieniędzy – nie pójdą wprawdzie na konto rady rodziców, ale do budżetu szkoły. Szkoła będzie mogła z tych środków sfinansować ten wyjazd – przesuwamy z naszego budżetu 45 tys złotych – informuje Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa