Cwajka „zagra” w filmie. Utrudnienia dla kierowców

Cwajka „zagra” w filmie. Utrudnienia dla kierowców

Blisko półtora miesiąca potrwają utrudnienia w Chorzowie Drugim spowodowane filmem realizowanym w obrębie Placu Mickiewicza.

Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie 2.04-17.05 br. w ciągu ul. 23 Czerwca (odcinek między ulicą Wileńską i Pl. Mickiewicza) oraz Pl. Mickiewicza (odcinek między ul. Wileńską i ul. Stalmacha) realizowany będzie plan zdjęciowy do filmu.

W związku z tym wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

1. etap 1 – przygotowanie scenografii:
a) w ciągu ul. 23 Czerwca (odcinek między ulicą Wileńską i Pl. Mickiewicza) i Pl. Mickiewicza (odcinek między ul. Wileńską i ul. Stalmacha) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania.
b) wyłączony z ruchu pieszych zostanie chodnik sąsiadujący z budynkami przy ul. 23 Czerwca 7, 9, 11, 13 i 15,
c) możliwe będzie krótkotrwałe wstrzymywanie ruchu pojazdów i pieszych na ww. odcinkach ulic,
d) prace prowadzone będą pod nadzorem osób kierujących ruchem.

2. etap 2 – realizacja zdjęć (w dniach 15.04-10.05):
a) utrzymana zostanie organizacja ruchu wprowadzona na czas przygotowania scenografii,
b) w czasie realizacji zdjęć ww. ulice będą zamykane. Ruch pojazdów i pieszych nadzorowany będzie przez osoby kierujące ruchem,
c) zamknięty również zostanie wjazd na ulicę Barską z kierunku ul. 23 Czerwca. Celem utrzymania dojazdu do posesji w ciągu ul. Barskiej: a) w jej ciągu wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów, b) umożliwiony zostanie wjazd na ulicę Barską z kierunku ul. Stalmacha,

3. etap 3 – demontaż scenografii: obowiązywać będzie organizacja ruchu wprowadzona na czas jej przygotowania.

– Kierujących pojazdami oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego plan zdjęciowy – apeluje MZUiM w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa