True crime w skansenie. „Historyje spod strzechy”

True crime w skansenie. „Historyje spod strzechy”
Cykl „Historyje spod strzechy” przeznaczony jest dla osób dorosłych. | fot. Skansen Chorzów

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza na cykl spotkań „Historyje spod strzechy”. Będą to opowieści o życiu codziennym w XIX i XX wieku na terenach tworzących dzisiejsze województwo śląskie.

– Czy słuchając ulubionych podcastów wyobrażaliście sobie kiedyś, że te mrożące krew w żyłach opowieści miały niegdyś miejsce na terenach, z których pochodzicie? Jeżeli lubicie historie z dreszczykiem i interesujecie się nierozwiązanymi do tej pory sprawami kryminalnymi, mamy dla Was coś SPECJALNEGO – zaprasza skansen

10 kwietnia (środa) o godz. 17:00 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu „Historyje spod strzechy”, którego tematem będzie „Życie od podwórka. O przestępcach, ich ofiarach oraz o wymiarze sprawiedliwości na wsi pogranicza śląsko-małopolskiego w XIX i XX wieku”.


Spotkanie to otworzy cykl opowieści o życiu codzienym w XIX i XX w. na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim oraz na innych terenach tworzących dzisiejsze województwo śląskie. Począwszy od kwietnia, co miesiąc, prof. UŚ Lech Krzyżanowski podejmować będzie różne wątki współtworzące wielobarwną paletę życia społecznego tutejszych mieszkańców.

W kolejnych miesiącach tematami cyklu „Historyje spod strzechy” będą:

„Ulotne piękno drewnianych świątyń. Rozważania na kanwie burzliwych dziejów XVI-wiecznego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Komorowicach”
„Wilamowianie czyli opowieść o sąsiadach mówiących w niezrozumiałym języku”
„Farorz, pleban, ksiądz-dobrodziej. O trudnej sztuce porozumiewania się wiernych i proboszcza w XIX-wiecznych parafiach diecezji wrocławskiej i krakowskiej”
„Ostatni Ślązak w Berezie. Franciszka Klimy bolesne zmagania z Polską i o Polskę”
„Niepotrzebne/Niezbędne. Kobieta wiejska na Śląsku, w Małopolsce i w Zagłębiu Dąbrowskim. Marzenia-aspiracje-rzeczywistość”

Cykl „Historyje spod strzechy” przeznaczony jest dla osób dorosłych. Wstęp na pierwsze spotkanie jest bezpłatny.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa