Przewodnik wyborczy Chorzowianina

Przewodnik wyborczy Chorzowianina
Aby wybrać swojego kandydata należy postawić znak „X” przy wybranym, jednym kandydacie. | fot. archiwum

7 kwietnia, między godziną 7:00 a 21:00, wybierać będziemy Prezydenta Chorzowa, radnych do Rady Miasta oraz radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego. Jeśli w I turze żaden z kandydatów na prezydenta nie uzyska powyżej połowy oddanych głosów, 21 kwietnia odbędzie się II tura wyborów.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Udział w głosowaniu może wziąć każdy obywatel polski, który skończył lub najpóźniej w dniu wyborów skończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa głosowania wyrokiem sądu lub z powodu ubezwłasnowolnienia, obywatel UE lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej.

GDZIE GŁOSUJEMY?

Głosować można w jednym z 54 stałych obwodów głosowania na terenie Chorzowa, właściwym ze względu na adres stałego zameldowania lub adres ujęcia w stałym obwodzie głosowania na podstawie decyzji Prezydenta Miasta (wg. starych przepisów na podstawie decyzji o wpisie do rejestru wyborców).

Osoby zameldowane na tylko pobyt czasowy lub bez zameldowania nie są przypisane do stałego obwodu głosowania. Aby zagłosować mogą złożyć w Urzędzie Miasta wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania – termin upływa 5 kwietnia br., ale trzeba wziąć pod uwagę, że organ na wydanie decyzji ma 5 dni. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stałe przebywanie we wskazanym we wniosku miejscu. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy wystarczy tylko wniosek. Dokumenty można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Siedziby obwodowych komisji wyborczych (lokale wyborcze) nie zmieniły się od czasu ostatnich wyborów. Aby upewnić się gdzie należy pójść na głosowanie można sprawdzić swój obwód głosowania na obwieszczeniach Prezydenta Miasta Chorzów, które znajdują się m.in. na słupach ogłoszeniowych i wiatach przystankowych, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Miasta Chorzów, a także na stronie Państwowej Komisji Wyborczej w zakładce Wybory Samorządowe w wyszukiwarce obwodów.

JAK ODDAĆ WAŻNY  GŁOS?

Na głosowanie trzeba  wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, mDowód lub inny dokument na podstawie, którego komisja potwierdzi tożsamość. Komisja ma obowiązek wylegitymować wyborcę, odmowa przedstawienia dokumentu spowoduje brak możliwości otrzymania kart do głosowania.

Po weryfikacji możemy otrzymać 3 karty do głosowania  w formie pojedynczych kartek: do Rady Miasta, do Sejmiku Województwa i na Prezydenta Miasta. Na każdej karcie musi być przybita pieczątka z numerem obwodowej komisji wyborczej. Najczęściej jest ona czerwona, ale w budynkach gdzie jest siedziba więcej niż jednej komisji, każda ma inny kolor pieczątki niebieski lub zielony.

Odbiór kart do głosowania wyborca potwierdza podpisem, chyba że posiada orzeczenie o niepełnosprawności, które potwierdza że nie może złożyć podpisu.

Komisja wraz z kartami do głosowania wydaje wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a oraz informuje wyborcę, że po oddaniu głosu obowiązany jest on zwrócić komisji nakładki na karty.

Kart odebranych nie można zwrócić komisji wyborczej.

Aby wybrać swojego kandydata należy postawić znak „X” przy wybranym, jednym kandydacie.

Na karcie do głosowania nie należy robić skreśleń czy dopisków.

Po zagłosowaniu należy wrzucić karty do urny w taki sposób aby wybór nie był widoczny. Najlepiej złożyć kartę na pół, zadrukowaną stroną do środka.

Kandydaci na Prezydenta Chorzowa:

Andrzej Kotala, urzędujący prezydent miasta, reprezentujący Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska

– Grzegorz Krzak – reprezentujący Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

– Szymon Michałek – reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Szymona Michałka

Komitety, które zarejestrowały kandydatów na radnych Rady Miasta w Chorzowie:

– Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 1)

– Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (lista nr 5)

– Komitet Wyborczy Wyborców Szymona Michałka (lista nr 17)

Liczba mandatów – 23

Radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego mieszkańcy Chorzowa wybierać będą w okręgu nr 5.

Liczba mandatów w tym okręgu – 5

Listy wszystkich zarejestrowanych kandydatów i komitetów, a także najważniejsze informacje o wyborach samorządowych znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Ważne informacje dla wyborców znajdują się także na stronie bip.chorzow.eu w zakładce Wybory samorządowe 2024 

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa