Reklama:
  • Ostanie wypłaty trzynastek jeszcze przed majówką

    Ostanie wypłaty trzynastek jeszcze przed majówką

    W kwietniu świadczeniobiorcy wraz ze swoją emeryturą lub rentą otrzymali dodatkowo trzynastą emeryturę. Ostatnią transzę trzynastek ZUS wypłaci jeszcze przed majówką. Trafią one do osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada na 1 maja. Na rachunki bankowe trafią 28 kwietnia.

    CZYTAJ WIĘCEJ

Reklama:

Ostatnie wiadomości