Od dziś Urząd Miasta częściowo otwarty

Od dziś Urząd Miasta częściowo otwarty
Urząd Miasta stopniowo wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców.Fot.: M. Banduch

Od środy 22 kwietnia przywrócona zostanie bezpośrednia obsługa mieszkańców w kilku wydziałach chorzowskiego ratusza. Wciąż jednak będą pewne ograniczenia.

Obsługa bezpośrednia zostanie wznowiona w następujących wydziałach: Spraw Obywatelskich (Referat Komunikacji, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych), Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Zasobów Komunalnych, Podatków i Opłat Lokalnych, Usług Komunalnych i Ekologii. Urząd Stanu Cywilnego działa nieprzerwanie.

Dla bezpieczeństwach pracowników urzędu oraz mieszkańców wprowadzone zostały zasady ograniczonego poruszania się po urzędzie. Sprawy związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy załatwiane będą wyłącznie w Pawilonie C pod estakadą. Kwestie związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności załatwiane będą w budynku Urzędu Miasta w pokojach nr 7, 9 i 11. Ta część parteru budynku będzie odizolowana od reszty gmachu – mieszkańcy będą wchodzić od ulicy Jagiellońskiej.

Sprawy związane z czterema pozostałymi wydziałami załatwiane będą wyłącznie na parterze, w holu głównym, gdzie powstały cztery stanowiska do bezpiecznej obsługi mieszkańców, wyposażone w przegrody, zapewniające odpowiednie odległości między stronami.

Mieszkańcy przed wizytą w Urzędzie Miasta zobowiązani są umówić się telefonicznie na konkretny dzień i konkretną godzinę dzwoniąc na numery.

Referat Komunikacji – dowody rejestracyjne, prawa jazdy32 4165132
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych32 4165010 
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej32 4165334
Wydział Zasobów Komunalnych32 4165121
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych32 4165027
Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – sprawy ochrony środowiska i gospodarki komunalnej32 4165413
Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki Odpadami32 4165028
Urząd Stanu Cywilnego 32 2412749

Składanie dokumentów do urzędu, jak do tej pory, będzie to realizowane poprzez wrzucenie ich do urny stojącej w przedsionku urzędu. Pozostałe wydziały Urzędu Miasta obsługują strony jak dotychczas, czyli telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (mail, sekap, epuap).

Wydział Budżetu i Analiz32 4165108
Wydział Działalności Gospodarczej32 4165015
Wydział Edukacji32 4165402
Wydział Egzekucji i Windykacji32 4165134
Wydział Geodezji32 4165431
Wydział Informatyki32 4165304
Wydział Inwestycji Komunalnych32 4165438
Wydział Księgowości32 4165105
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki32 4165313
Wydział Obsługi Technicznej32 4165328
Wydział Organizacyjny i Kadr32 4165307
Wydział Polityki Społecznej32 4165226
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej32 4165220
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych32 4165627
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności32 4165987
Wydział Zarządzania Nieruchomościami32 4165425
Wydział Zasobów Komunalnych32 4165121
Wydział Zdrowia32 4165238
Kancelaria Rady Miasta32 4165205
Straż Miejska tel. Alarmowy 98632 2416145
Biuro Audytu i Kontroli tel. wew. 23532 4165000
Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych695561215
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków32 4165415
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów32 4165420
Biuro Zamówień Publicznych32 4165237

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości