Ważna inwestycja drogowa. Ulicę Powstańców czeka duży remont

Ważna inwestycja drogowa. Ulicę Powstańców czeka duży remont

Do trwających już od kilku miesięcy prac związanych z gruntowaną przebudową chorzowskich ulic 3 Maja i Hajduckiej już niebawem dołączą kolejne roboty, które odmienią ulicę Powstańców.

W środę w małej sali posiedzeń Urzędu Miasta w Chorzowie podpisano umowy z generalnym wykonawcą prac na ul. Powstańców. Prace rozpoczną się w sierpniu.

Gruntowna przebudowa ul. Powstańców w Chorzowie wraz z modernizacją torowiska tramwajowego to wspólna inwestycja spółki Tramwaje Śląskie S.A. i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Przeznaczony do modernizacji odcinek łączy fragmenty torowisk i jezdnie ulic przebudowanych w ramach poprzedniego projektu unijnego.

– Brakującymi ogniwami, by móc się cieszyć z nowoczesnych torowisk w sercu Chorzowa są ulice Hajducka i Powstańców. Na tej pierwszej prace toczą się już od dwóch miesięcy, dziś podpisujemy umowę na tę drugą. Choć ze względów proceduralnych nie udało się rozpocząć robót w jednym czasie, to cieszę się, że w miarę możliwości są ze sobą skoordynowane i przy jednym wyłączeniu ruchu tramwajowego będą mogły być prowadzone roboty budowlane na obu zadaniach – mówi Bolesław Knapik, prezes Zarządu Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa podkreśla wkład unijnych środków w realizację inwestycji.

– Dzięki środkom unijnym całościowo będziemy tę ulicę zmieniać. To kilkanaście miesięcy utrudnień, ale myślę, że kilkadziesiąt lat korzystania z dobrej infrastruktury. Tą inwestycją, którą dzisiaj zaczynamy, zamykamy ciąg inwestycji, gdzie torowisko jest wbudowane w jezdnię. Przez ostatnie 10 lat wspólnie ze spółką Tramwaje Śląskie zmienialiśmy infrastrukturę transportu drogowego w Chorzowie – zaznacza Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.

Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, tak i teraz postępowanie przetargowe, które wyłoniło generalnego wykonawcę, prowadzone było wspólnie dla części tramwajowej i miejskiej tej inwestycji. Najlepszym oferentem uznana została firma TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

W ramach tramwajowej części inwestycji m.in.: zdemontowana zostanie stara infrastruktura torowa i sieciowa, usunięta dotychczasowa podbudowa, nastąpi budowa systemu odwodnienia, przebudowa sieci teletechnicznych, a następnie ułożone nowe warstwy konstrukcyjne podłoża, podbudowy pod płyty prefabrykowane, w których w otulinie sprężysto-tłumiącej osadzone zostaną szyny tramwajowe; nastąpi też budowa peronów przystankowych, ułożenie części nawierzchni jezdni i chodników, posadowienie nowych słupów trakcyjno-oświetleniowych oraz montaż nowej sieci trakcyjnej. Zadanie obejmuje ok. 560 metrów toru pojedynczego. Zakres drogowy inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę wodociągu, kanalizacji, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych, a także wykonanie konstrukcji chodników, wjazdów do posesji oraz jezdni. Na realizację tej części prac Wykonawca ma 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaś część tramwajowa ma być gotowa 6 miesięcy wcześniej. Całkowita wartość inwestycji wynosi niespełna 9,34 mln zł netto.

– Ulica będzie gruntownie przebudowana, powstaną nowe pasy do parkowania od ul. Zjednoczenia aż do Rynku. A przystanek tramwajowy, który do tej pory był usytuowany przed ul. Sobieskiego patrząc w kierunku Rynku, teraz będzie za tą ulicą obok kościoła Lutra – mówi Wojciech Osadnik, p.o. dyrektora MZUiM w Chorzowie.

Zadanie pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z siecią” jest jednym z elementów „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa