Czerwona strefa w całym kraju

Czerwona strefa w całym kraju

Nauczanie w trybie zdalnym dla klas od 4 do 8, gastronomia tylko na wynos i wsparcie seniorów. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił nową listę procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa.

Strefa czerwona:

▶ obowiązują limity dotyczące liczby osób, które znajdują się w obiektach handlowych: w sklepach o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2. Klienci są też zobligowani do noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
zakaz organizacji kongresów i targów;
▶ zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych);
▶ podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7 m2;
▶ w szkołach wyższych i ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
▶ ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich dostępnych miejsc; kin, w których można udostępnić widzom co drugie miejsce na widowni, ale nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc.
▶ wydarzenia i zajęcia sportowe mogą być organizowane bez udziału publiczności.
▶ zawieszenie działalności aquaparków, basenów oraz centrów i klubów fitness. Wyjątek stanowią baseny, siłownie, kluby i centra fitness działające w obiektach przeznaczonych do sportu wyczynowego, a także dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
▶ prowadzenia działalności kulturalnej i rozrywkowej w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia co czwartego miejsca na widowni w rzędach naprzemiennych, ale przy obłożeniu nie większym niż 25 proc. wszystkich dostępnych miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni albo,kiedy impreza odbywa się na powietrzu, uczestnicy muszą zachować 1,5 metra odstępu między sobą oraz zasłaniać usta i nos.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:

▶ Szkoły: klasy od 4 do 8 będą działać w trybie zdalnym
▶ Dzieci do 16. roku życia tylko pod opieką dorosłego w przestrzeni publicznej.
▶ Gastronomia tylko na wynos.
▶ Zamknięcie sanatoriów.
▶ Zakaz aktywności powyżej 5 osób w grupie. Wyjątki: cele zawodowe, rodzina.
▶ Wprowadzenie programu Ochrona Seniorów w tym Korpusu Wsparcia Seniorów.

– Ograniczmy liczbę kontaktów społecznych. Kluczowe: dystans, dezynfekcja, maseczka oraz aplikacja stop covid – przypomniał premier Mateusz Morawiecki.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa