Kolejny etap remontu ul. 3 Maja

Kolejny etap remontu ul. 3 Maja

Jedna z głównych drogowych inwestycji w mieście wchodzi w kolejny etap. Dziś rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni chodnika i jezdni w następnym odcinku ul. 3 Maja.

Następny etap przebudowy aktualnie odbywa się ciągu ul. 3 Maja, na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Floriańską i skrzyżowaniem z ul. Janasa i ul. Styczyńskiego, po parzystej stronie numeracji budynków.

Pojazdy będą się poruszać dwukierunkowo pozostałą częścią jezdni. Zapewnione będzie dojście oraz dojazd do posesji położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzonych robót.

– Kierujących pojazdami oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych robót – apeluje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie.

Już jutro rozpoczną się prace na kolejnym fragmencie ulicy 3 Maja. Przebudowa ruszy na odcinku między skrzyżowaniem z…

Opublikowany przez Miasto Chorzów Wtorek, 19 stycznia 2021

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości