Skansen udostępnił całość ekspozycji zwiedzającym

Skansen udostępnił całość ekspozycji zwiedzającym

Na początku lutego chorzowski Skansen udostępnił do zwiedzania 4 budynki. Od poniedziałku znów można wchodzić do wszystkich, ponad 50 zabytkowych obiektów.

– Czynna jest pełna ekspozycja naszego muzeum. Tym samym zapraszamy Was do zwiedzania, spacerowania, chłonięcia zimowej atmosfery skansenu przykrytego śniegiem. Oczywiście nadal zachowujemy obowiązujące do tej pory zasady bezpieczeństwa – informuje Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie.

Poniżej udostępniamy aktualnie obowiązujący regulamin zwiedzania.

– Zwiedzający zobowiązani są respektować zasady przemieszczania się oraz zakrywania ust i nosa przewidziane obowiązującymi przepisami dla miejsc ogólnodostępnych. Zwiedzający zobowiązani są zakrywać usta i nos przebywając wewnątrz obiektów zabytkowych. Zakazuje się dotykania eksponatów.

– Niedostępne dla zwiedzających mogą być następujące usługi: zwiedzanie grupowe, zwiedzanie z przewodnikiem, wypożyczenie urządzeń dotykowych, wypożyczenie wózka drewnianego.

– Liczba zwiedzających wewnątrz obiektów:
— wewnątrz zabytkowych chałup i obiektów gospodarczych może jednocześnie przebywać 1 osoba;
— wewnątrz galerii w budynku głównym muzeum może jednocześnie przebywać 5 osób.

– Przy wejściu do Muzeum zwiedzający dezynfekują ręce udostępnionym płynem dezynfekcyjnym. Dodatkowe stanowiska z płynem dezynfekującym znajdują się w toaletach na terenie Muzeum.

– W budynku kasy jednocześnie nie mogą znajdować się więcej niż cztery osoby, nie licząc pracowników obsługi.

– Miejsce sprzedaży biletów wyposażone jest w przegrodę oddzielającą zwiedzających od pracownika obsługi.

– Pracownicy bezpośrednio uczestniczący w obsłudze zwiedzających zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą.

– Rekomendowane jest korzystanie z bezdotykowych form płatności.

– Postanowienia niniejszych zasad nie mają zastosowania, jeżeli przepisy prawa przewidują ograniczenia dalej idące.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa