Nieodbieranie korespondencji nie likwiduje problemu

Nieodbieranie korespondencji nie likwiduje problemu

Wielu chorzowian nie odbiera korespondencji. W 2020 roku na 30499 listów poleconych wysłanych przez Zakład Komunalny „PGM” wróciło aż 7 632, czyli ponad 20 procent. Poczta po dwukrotnej awizacji wraca nieodebrana, a adresaci nie wiedzą, co dzieje się w ich sprawach.

Część osób, które decydują się nie odbierać korespondencji z PGM, liczy na to, że takie zachowanie może wstrzymać podjęte procedury. Tak się jednak nie dzieje.

– Niedostarczona korespondencja wcale nie oznacza, że przestajemy działać. Niestety, lokator, który nie odbierze takiej korespondencji, nie ma wiedzy na temat podejmowanych czynności. Nie bierze też udziału w swojej sprawie. A to może przynieść nieoczekiwane dla niego konsekwencje – informuje Zakład Komunalny PGM Chorzów.

Szczególną uwagę na ten problem zwraca dział prawny Zakładu. Jeżeli przykładowo korespondencja dotyczy dochodzenia zadłużenia w opłatach, czy postępowania o eksmisję, nie zapoznając się z jej treścią, lokator naraża się na daleko idące skutki. Terminy do działania wobec takiego dłużnika mijają wówczas bez żadnej reakcji.

Niezmiernie ważne jest również odbieranie poczty przesyłanej przez sąd czy komornika. Od 2019 roku obowiązują nowe przepisy o doręczeniu korespondencji sądowej. Jeśli w toku prowadzonego postępowania sąd nie doręczy pozwanemu (dłużnikowi) korespondencji, to zobowiązuje na przykład „PGM” do jej dostarczenia za pośrednictwem komornika. Komornik będzie próbował doręczyć korespondencję pod wskazany adres i w razie nie zastania adresata, będzie rozpytywał sąsiadów czy taka osoba mieszka we wskazanym lokalu. Jeśli jej nie doręczy i nie ustali innego adresu dłużnika, dalsze postępowanie będzie musiało toczyć się z udziałem kuratora.

Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach komornik stwierdza, iż adresat przesyłki nie mieszka w lokalu i wtedy dodatkowo Zakład podejmie czynności zmierzające do odzyskania lokalu a także zawnioskuje o wymeldowanie administracyjne (w przypadku osób zameldowanych w danym miejscu). Warto więc odbierać korespondencję i zapoznawać się z jej treścią.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa