Podatek od nieruchomości 2021- co należy o nim wiedzieć?

Podatek od nieruchomości 2021- co należy o nim wiedzieć?

Początek drugiego kwartału roku 2021 jest istotny z podatkowego punktu widzenia. Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, właściciele nieruchomości, a więc mieszkań, domów i gruntów, mają czas do 15 maja na zapłacenie kolejnej, drugiej w tym roku, raty podatku od działek, mieszkań i domów. Jakie są tegoroczne stawki danin publicznych? Jakie kary wiążą się z brakiem złożenia deklaracji IN-1 i nieuiszczeniem stosownych opłat? Garść ważnych informacji znajdziesz w poniższym tekście.

Termin deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) – do kiedy?

Termin płatności kolejnej raty podatku od nieruchomości w 2021 roku od osób fizycznych mija 15 maja. Czasu na zapłacenie daniny nie pozostało już dużo. W marcu większość właścicieli gruntów, mieszkań czy domów otrzymało z urzędu miasta czy gminy decyzję na temat szczegółowych wyliczeń podatkowych – wraz z konkretnymi datami, których należy się pilnować. Roczny podatek jest zawsze rozkładany na raty o proporcjonalnych kwotach. Jedynie w sytuacji, gdy wartość podatku jest równa lub niższa 100 zł, opłata powinna być dokonywana w formie jednorazowej. Dalsze terminy płatności podatku od nieruchomości to kolejno: 15 września i 15 listopada.

Co konkretnie podlega opodatkowaniu?

Podatki od nieruchomości dotyczą mieszkań i domów, ale również budynków, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej, a także gruntów. Do rozliczeń służy formularz DN-1 wraz z załącznikami.

Jakie mienie jest zwolnione z podatków od nieruchomości?

Wśród obiektów zwolnionych z daniny na rzecz skarbu państwa znajdują się:

  • budynki objęte ochroną ze strony konserwatora zabytków,
  • budynki zajęte przez instytucje charytatywne – takie jak fundacje, kluby sportowe czy stowarzyszenia,
  • uczelnie, placówki oświatowe, jednostki badawcze oraz centra badawczo-rozwojowe,
  • żłobki i kluby dziecięce,
  • parki narodowe i rezerwaty przyrody,
  • zakłady pracy chronionej,
  • mała architektura ogrodowa (na przykład altanki),
  • budynki o przeznaczeniu gospodarczym z działu gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej,
  • zabudowania gospodarstw rolnych,
  • budynki przeznaczone do specjalnej produkcji rolnej (na przykład szklarnie).

 

Co stanowi podstawę opodatkowania?

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia gruntów oraz budynków, określana w metrach kwadratowych lub w hektarach (w przypadku gruntów) oraz w metrach kwadratowych (w przypadku powierzchni użytkowej domu lub mieszkania).  

 

Jakie wzory formularzy są w tym temacie obowiązujące?

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 14 czerwca 2019 roku i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104), aktualnie obowiązującym formularzem przeznaczonym do rozliczania podatku od nieruchomości jest formularz IN-1, ale też załączniki do tego dokumentu (ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3). Deklarację na podatek od nieruchomości stanowi formularz DN-1 oraz załączniki (ZDN-1, ZDN-2).

W jaki sposób najwygodniej rozliczyć się za podatek od nieruchomości i inne podatki?

Najłatwiejszą drogą jest rozliczenie drogą online – bez wychodzenia z domu i marnowania czasu na dojazdy czy stanie w kolejkach. Wejdź na stronę internetową https://przyjazne-deklaracje.pl/jak-zlozyc-deklaracje-dt-1-on-line/, aby złożyć deklarację na podatek od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości po terminie – z jakimi konsekwencjami należy się liczyć?

Niezapłacenie w terminie podatku od nieruchomości wiąże się, niestety, z koniecznością uiszczenia odsetek ustawowych od kwoty należnej. Aktualnie ich wysokość jest na poziomie 8% w stosunku rocznym. Zwlekanie z zapłatą będzie skutkować narastaniem kosztów.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości