Profilaktyka 40+. Pakiet darmowych badań diagnostycznych

Profilaktyka 40+. Pakiet darmowych badań diagnostycznych

1 lipca ruszył program „Profilaktyka 40 PLUS”. Główny cel programu to profilaktyczna diagnostyka w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Od 1 lipca uprawnieni mają prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego. Zatem każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe), poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, krew utajona w kale.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera: morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe), poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, krew utajona w kale, PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Pakiet badań diagnostycznych wspólny: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI). ocena miarowości rytmu serca.

Aby skorzystać z badań należy: zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl; wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS, a po jej uzupełnieniu wygenerować e-skierowanie na pakiet badań (generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych). Następnie wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty i zgłosić się na badania w placówce, która realizuje program i sprawdzić wyniki badań w placówce, w której wykonano badania.

Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), może uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa