Ćwierć wieku z chorałem

Ćwierć wieku z chorałem

Schola Cantorum Minorum Chosoviensis świętuje dwudziestopięciolecie swojej działalności.

Założona przez Sławomira Witkowskiego Schola Cantorum Minorum Chosoviensis swój pierwszy publiczny występ dała w czasie mszy w chorzowskim kościele pw. św. Barbary 27 października 1996 roku. Od tego dnia działa nieprzerwanie, dzięki czemu w roku 2021 świętować może jubileusz 25-lecia swojego istnienia.

– Przez ten czas chór rozrósł się z trzech do dwudziestu śpiewaków, a dorobek artystyczny zespołu obejmuje osiem płyt autorskich lub z udziałem innych wykonawców, setki nagrań internetowych, niezliczoną ilość koncertów w całej Polsce i za granicą oraz szereg autorskich opracowań średniowiecznych tekstów źródłowych – wylicza Sławomir Witkowski. – Z myślą o nas, jako wykonawcach,  powstało kilka współczesnych kompozycji – dodaje.

Obchody jubileuszowe rozpoczęła msza święta ze śpiewem chorałowym, odprawiona 24 października br. w kościele pw. św. Jadwigi w Chorzowie. Koncert jubileuszowy z udziałem zaproszonych gości zaplanowano na 6 listopada br. o godz. 19.00 w kościele św. Barbary, gdzie przed dwudziestu pięciu laty „wszystko się zaczęło”.

Program koncertu wypełnią przykłady liturgicznej muzyki monodycznej (śpiew starorzymski, bizantyjski, mozarabski i tzw. gregoriański ze źródeł polskich) oraz polifonicznej – na dwa, trzy i cztery głosy – z najstarszych zachowanych źródeł europejskich i polskich.

– Będzie to więc swego rodzaju podróż przez historię europejskiej muzyki liturgicznej na przestrzeni od VII do XVII wieku – zapowiada Sławomir Witkowski.  

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą śpiewacy, którzy wywarli szczególny wpływ na działalność chorzowskiego zespołu – Marcel Pérès, Marcin Bornus-Szczyciński oraz Marcin Abijski. Koncert odbędzie się dzięki wsparciu Miasta Chorzów.

Wydarzeniem towarzyszącym jubileuszowi będzie wystawienie 10 listopada br. w kościele św. Józefa w Chorzowie średniowiecznego dramatu liturgicznego „Ludus Danielis” według manuskryptu z katedry w Beauvais (XII w.). Inscenizacja została przygotowana  przez znaną w świecie grupę muzyczno-teatralną Schola Węgajty, kierowaną przez Johanna Wolfganga Niklausa. Dramat zostanie wystawiony podczas uroczystych Nieszporów Gregoriańskich. W śpiew włączą się obie chorzowskie schole gregoriańskie – męska Schola Cantorum Minorum Chosoviensis i żeńska Schola Nativitatis. Wydarzenie będzie mogło się odbyć dzięki dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz wsparciu ze strony Miasta Chorzów, Chorzowskiego Centrum Kultury, Parafii św. Józefa i Chorągwi Śląskiej ZHP.

Patronat nad wydarzeniami objął Prezydent Miasta Chorzów, Andrzej Kotala.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa