Można składać wnioski o nowy rodzaj dowodu osobistego

Można składać wnioski o nowy rodzaj dowodu osobistego

Od 8 listopada w urzędach można składać wnioski o dowód osobisty z odciskami palców i podpisem posiadacza. Dla dzieci poniżej 12. roku życia, o dokument który nie będzie zawierał odcisków ani podpisu, można wnioskować online.

W warstwie elektronicznej dowodów znajdzie się druga cecha biometryczna, czyli dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwsza cecha, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 roku, to wizerunek twarzy. Do warstwy graficznej dowodów powróci zaś podpis posiadacza.

Zmieni się także wzór nowo wydawanych dokumentów. Zmiany to m.in.: dodanie na awersie oznaczenia państwa (PL) na tle flagi Unii Europejskiej w prawym górnym rogu i przesunięcie z tego powodu oznaczenia informującego, że dokument posiada chip, umieszczenie pola na podpis posiadacza u dołu dokumentu. Poza tym, na rewersie napis „Numer dowodu osobistego” zostanie zastąpiony napisem „Seria i numer dokumentu”.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości