Jak pozbyć się gruzu? Bierzemy pod lupę dostępne opcje

Jak pozbyć się gruzu? Bierzemy pod lupę dostępne opcje

Zarówno prace remontowe, jak i budowlane, nierozerwalnie łączą się z dużą ilością gruzu oraz różnego rodzaju odpadów. Jak posprzątać wszystkie te zanieczyszczenia? W poniższym artykule bierzemy pod lupę wszystkie dostępne rozwiązania.

Rozwiązania oferowanie przez miasta, gminy i powiaty

Chcąc w prawidłowy i bezpieczny sposób pozbyć się gruzu z remontu lub przebudowy domu, do wyboru mamy kilka możliwości. Jedną z nich może być propozycja urzędu miasta, gminy lub powiatu, w którym mieszkamy. Takie rozwiązanie – oferowany wywóz śmieci poremontowych oraz gruzu to duży plus pod względem finansowym, ponieważ przeważnie odbywa się bezpłatnie. Minusem jest natomiast jego częstotliwość – ma on miejsce zazwyczaj zaledwie kilka razy w roku. Aby zdobyć informacje o konkretnych terminach wywozu gruzu i innych odpadów, najlepiej skontaktować się z danym przedsiębiorstwem komunalnym.

Innym rozwiązaniem jest samodzielny wywóz gruzu. Warto jednak mieć na uwadze, że jest on możliwy jedynie w przypadku gdy dysponujemy odpowiednim do tego sprzętem lub gdy jego ilość jest niewielka. Wybierając tę opcję, odpady wywozi się do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK-u lub na specjalnie do tego przeznaczone wysypisko. W obu przypadkach najlepiej odpowiednio wcześnie skontaktować się z miejscem odbioru odpadów, w celu ustalenia, czy na pewno można je oddać, ponieważ nie wszystkie PSZOK-i przyjmują gruz. Z reguły kwestia ta jest uzależniona od indywidualnych ustaleń lokalnych samorządów.

Propozycje specjalistycznych firm

W momencie, gdy samodzielny wywóz gruzu i innych poremontowych odpadów na miejsce odpowiedniej utylizacji nie jest możliwy, warto zainteresować się wynajmem specjalnych worków BigBag lub kontenerów. Służą one do przechowywania oraz transportowania takich materiałów, jak m.in. gruz, żwir czy piasek. Zarówno worki, jak i kontenery zamawiać można w firmach, które specjalizują się w legalnym wywozie gruzu i poremontowych zanieczyszczeń. Przedsiębiorstwa takie znaleźć można praktycznie w każdym mieście w Polsce, a chcąc znaleźć kontenery na gruz w Warszawie warto odwiedzić stronę https://gruzwoz.pl/ i zapoznać się z ofertą firmy oferującej kompleksowe usługi w tym zakresie.

Wybierając takie rozwiązanie, worek lub kontener na gruz może być dostarczony nawet tego samego dnia, w którym go zamówiliśmy. Najczęściej pozostaje on do dyspozycji tak długo, jak tylko jest niezbędny. Zarówno worki, jak i kontenery mają różną wielkość, dzięki czemu łatwo można je dopasować do ilości gruzu i innych odpadów. Po zapełnieniu kontenera przeznaczone specjalnie do ich przewożenia pojazdy odbierają pojemniki z zanieczyszczeniami, aby przewieźć je do miejsca, w którym następuje ich stosowne posortowanie oraz odpowiednia utylizacja.

Czy recykling gruzu jest możliwy?

Gdy gruz zostaje zabrany do punktu stosownej utylizacji, w znacznej większości przypadków trafia następnie do recyklingu, gdzie poddawany są odpowiedniej obróbce. Podczas obróbki surowiec ten kruszony jest w specjalnie przeznaczonych do tego kruszarkach, dzięki czemu może zostać ponownie wykorzystany. W ten sposób staje się na nowo pełnowartościowym kruszywem budowlanym, które może być zastosowane m.in. do budowy dróg, placów i podjazdów, zagęszczania gruntu, utwardzania poboczy czy wykonywania konstrukcji ziemnych np. nasypów czy wałów.

Kary za nielegalny wywóz gruzu do lasu

To, w jaki sposób należy pozbyć się gruzu z budowy lub remontu domu, jasno określa prawo. Przepisy prawne za nielegalne działania, takie jak wywiezienie odpadów do lasu, na polanę lub wyrzucenie do rzeki, przewidują kary finansowe – w wysokości od 20 zł do 5000 zł. W skrajnych przypadkach, przewidywane kary dotyczyć mogą także aresztu lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 8 lat.

Rozwiązań, z jakich skorzystać można, aby pozbyć się gruzu z remontu mieszkania czy przebudowy domu jest wiele, należy jednak pamiętać, że wywóz gruzu zawsze musi odbywać się w sposób legalny i bezpieczny. Za nieodpowiednie jego składowanie oraz wyrzucanie grożą poważne konsekwencje finansowe. Dlatego wynajęcie worka lub kontenera oraz wywóz gruzu przez specjalizujące się w tym firmy to najbardziej komfortowe – profesjonalne, legalne, a także bezpieczne dla środowiska naturalnego rozwiązanie na uprzątnięcie gruzu oraz innych poremontowych odpadów.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa